Justitsminister Nick Hækkerup er en plaget mand for tiden.

Han skal igen og igen stille op og forklare de forskellige lovbrud i forbindelse med mink-skandalen.

Lige nu interesserer Folketingets partier sig for de 'actioncards', som politiet skrev, når de skulle henvende sig til minkavlerne.

Politiet truede direkte de minkavlere, der ikke ønskede at lukke politiet eller Forsvaret ind på deres gårde. Politiet skulle få minkavlerne til at forstå, at de kunne hoppe eller springe. Politiet ville komme ind alligevel. Siden har det vist sig, at det var ulovligt.

Nogen i politiet har altså skrevet de ord, skønt man højere oppe i systemet godt var klar over, at det var en tekst, der ikke var 'lovlig hjemmel' til, som det hedder i jurasprog.

Justitsminister Nick Hækkerup erkender, at der var fejl i teksten, men forsikrer samtidig, at hverken han eller ministeriet har haft indflydelse på udformningen af teksten.

Man må rose justitsministeren for, at han stiller op og forklarer sig – både på samrådet onsdag og med pressen efterfølgende. Nick Hækkerup svarer på spørgsmålene med imødekommenhed. Han er venlig og bruger den tid, det kræver.

Nick Hækkerup forklarer sig, men han rutter ikke med sandheden. Lige nu er det væsentligste spørgsmål IKKE, hvem i politiet der skrev den ulovlige tekst. Men snarere hvem der fortalte politiet, at de roligt kunne gå videre med aflivningsoperationen, selv om det var ulovligt.

Det siger sig selv, at vi ikke kan have et politi, der begår ulovligheder. Det ved politiet bedre end nogen. Derfor skriver Rigspolitiet også til Nick Hækkerup i et skriftligt svar, som B.T. offentliggjorde onsdag. Politiet vidste godt, at det var ulovligt, men:

»Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid.«

Med andre ord: Vi er i gang med at gøre noget ulovligt, men ikke ret længe, for der kommer en ny lov om lidt, der gør det hele lovligt. Det er over kanten, men går den, så går den. Vi gør noget ulovligt, men kun i kort tid, har de ræsonneret i Rigspolitiet.

Sådan gik det som bekendt ikke. Politiet fortsatte med deres ulovlige gerning, og den dag i dag er operationen mod minkavlere uden for smittezonerne ikke lovlig.

Det afgørende spørgsmål er derfor nu: Hvem gav Rigspolitet den opfattelse, at der ville komme en lov meget hurtigt, der gjorde det ulovlige lovligt. Nick Hækkerup er ikke i nærheden af at svare på dette helt essentielle spørgsmål, men det er afgørende at finde den forbindelse (person eller kontor), der sendte politiet ud i et ulovligt ærinde.

Det er ikke en detalje at finde forbindelsen mellem Justits-, Fødevare- eller Statsministeriet og politiet.

Forbindelsen til politiet har været klar over, at aktionen var ulovlig, men alligevel overbevist Rigspolitiets chef om, at det var nødvendigt at fortsætte. Det er naturligvis bekymrende, at rigspolitichefen er så svag, at han blot klapper hælene sammen og siger 'yes, minister', hvis det vel at mærke er en minister. Men det er endnu mere bekymrende, at der findes en forbindelse, der har set stort på hele fundamentet for vores retsbeskyttelse, som er beskrevet i grundloven.

Vi skal vide det, Nick Hækkerup. Der er ingen vej udenom.

De danske vælgere skal vide, hvem der gav ordren om, at politiet blot skulle fortsætte med at true minkavlerne fra hus og hjem, selv om det var og er ulovligt.

HVEM?