Forsvarsminister Trine Bramsen er i højere søgang end den tur, Marinehjemmeværnet gav hende i kutteren 'Luna'.

Det viser sig, at ministeren i den weekend, hvor Kabul endegyldigt faldt, var på besøg hos socialdemokraterne i det sydfynske. I første omgang forsøgte ministeren over for en lang række medier at forklare sin tur væk fra ministeriet med, at hun besøgte Hjemmeværnet. Det lyder som et besøg i embeds medfør.

Men det var det ikke.

Skriverierne mellem ministeriet og borgmesteren på Ærø, som B.T. afslører, viser, at ministerens besøg var et rent politisk besøg for at skyde kommunalvalgkampen i gang. Og for at det hele skulle gå noget hurtigere for Trine Bramsen, overtalte ministeriet Marinehjemmeværnet til at sejle hende fra Svendborg til Ærø og tilbage igen to timer senere.

Hjemmeværnet sejlede ud med Trine Bramsen udelukkende for at give hende »et lift«, som ministersekretæren direkte skriver. Kutteren med navnet 'Luna' var altså en slags privat vandtaxa for ministeren partipolitiske besøg.

Det er faktisk ulovligt, siger ekspert.

Det er ikke svært at gætte, hvorfor Trine Bramsen i første omgang havde brug for at få hendes partibesøg i sydfynske til at ligne et semiofficielt ministerbesøg, der inspicerede flåden. Lige netop den weekend mellem torsdag og søndag var hun stærkt optaget af mange andre ting end at passe sit ministerium. Fredag nåede hun at deltage i en erhvervskonference i det nordsjællandske og spise frokost i en golfklub, for senere at deltage i en koncert sammen med statsministeren og Odenses borgmester i Den Fynske Landsby. Søndag var hun på Ærø med kutteren for blandt andet at se på sæler.

De samme dage kæmpede Udenrigsministeriet for at få danske statsborgere ud af Kabul i samarbejde med Forsvaret og Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen ved godt, at hun burde have været til stede i ministeriet. Hun lagde senere søndag et sort-hvidt foto af hende og udenrigsministeren op på Facebook, så hendes følgere kunne se, at hun var til stede og havde styr på situationen. Formentlig inspireret af præsident Obamas berømte billede, da Osama bin Laden blev fanget og skudt.

Siden har Trine Bramsen beklaget og forklaret, at begivenhederne gik så hastigt, at alle blev overrasket. Hun har forsikret, at hun var deltager i alle møder og alle beslutninger. Havde hun haft kendskab til Talibans hastige overtage af Kabul og de farer, det gav danske statsborgere, ville hun naturligvis have handlet anderledes.

Men det er nyt, at besøget på Ærø intet – absolut intet – havde med Hjemmeværnet at gøre. De var blot en hurtig og sikker transport til Ærø. De blev til gengæld senere brugt til at give besøget på Ærø et officielt skær og en duft af en minister i arbejde.

Trine Bramsens tur bør naturligvis undersøges, for hun har talt usandt og vildledt offentligheden – om det er bevidst, må afdækkes. Og så skal hun naturligvis forklare, om forsvarets mange transportmidler er frit tilgængelige for hendes ture rundt i landet som socialdemokrat. Det må man nemlig slet ikke.

Ministeren har meget at svare på og burde lægge kortene på bordet fremfor at gemme sig i ministeriet.