Man undres.

Statens Serum Institut (SSI) har i mere end et år bevidst præsenteret politikere og befolkning for indlæggelsestal, som giver et misvisende indtryk af presset på landets hospitaler som følge af corona. SSI har nemlig de seneste mange måneder forsynet omverdenen med tal, som viser sig at være 'kunstigt høje', fordi de også omfatter patienter, som ikke er indlagt på grund af corona, men som er sendt på hospitalet på grund af alt muligt andet.

En kendsgerning, som mandag fik flere oppositionspolitikere til at insinuere, at SSI må have været udsat for politisk pres.

Så langt, så godt. Point for at sætte spørgsmålstegn ved SSIs bevæggrunde i forhold til at anvende tal, som giver et forkert indtryk af virkeligheden.

Men, men, men …

Hvorfor er det ikke langt tidligere blevet opdaget, påtalt og korrigeret af det folketing, som har som en af sine absolut fornemmeste opgaver at føre parlamentarisk kontrol med kvaliteten af lovgivningsarbejdet og den til enhver tid siddende regering?

Vi har trods alt valgt 179 folketingsmedlemmer, hvoraf langt de fleste ikke er en del af hverken regeringen eller det regeringsbærende parti. De har alle som en – og uanset parti – en forpligtelse til at være med til at føre kontrol med den siddende regeringen.

En pligt, som hverken er ny eller til diskussion, men som det ærlig talt er svært at få øje på, at de har levet op til i denne sammenhæng.

Folketinget må aldrig udvikle sig til en passiv flok, som ikke har forståelsen, modet eller energien til at stille de irriterende spørgsmål og kræve åbenhed omkring helt afgørende forudsætninger for politiske tiltag i form af restriktioner.

Der er trods alt tale om restriktioner, som har endog meget store økonomiske og trivselsmæssige konsekvenser for alt lige fra restauranter, barer, kulturinstitutioner og forretningsdrivende til store og små skolebørn samt deres familier.

Der er vel i virkeligheden tale om konsekvenser, der er så indgribende, at ingen ansvarlig politiker bør være med til at stemme dem igennem uden i det mindste at have set og forstået dokumentationen for nødvendigheden af dem.

Lad dette være en opfordring til at genoplive den parlamentariske kontrol. Til at stille de irriterende spørgsmål. Til ikke at lade sig spise af med uforståelige eller mangelfulde svar.

Vi har mere end nogensinde brug for og krav på nøgtern og redelig information om coronaens uomtvistelige aftryk på alt lige fra det private erhvervsliv til skoler og sundhedsvæsen, for det er tilliden til magthaverne, der er på spil.

… og hvad er egentlig problemet i ærligt at kommunikere, hvor mange der reelt er indlagt på grund af corona?