I forbindelse med nedlukningen af Danmark i marts vedtog Folketinget en hastelov, som gav sundhedsmyndighederne meget vidtgående beføjelser.

Det betyder blandt andet, at myndighederne ved mistanke om smitte med corona kan sætte folk i ufrivillig karantæne samt tvangsundersøge og sågar tvangsbehandle danske borgere.

Politiet har fået udvidede muligheder for magtanvendelse, og der er indført forskellige indgreb i vores muligheder for at opholde os og forsamles, som vi har lyst til.

Når det gælder begrænsningerne i forsamlingsfriheden, har vi løbende oplevet lempelser, efterhånden som der er kommet kontrol over udbredelsen af virus, men flere begrænsninger lever vi fortsat med.

Oprindeligt var det på tale, at politiet skulle have lov til at kunne tiltvinge sig adgang til private boliger uden dommerkendelse, men det blev der sat en stopper for, da et flertal uden om regeringen trods alt fandt det for vidtgående.

Særloven blev på grund af sin voldsomme karakter behæftet med en såkaldt solnedgangsklausul, der betyder, at den udløber automatisk i marts 2021.

Corona-virussens udbredelse i Danmark er dog så meget under kontrol, at særlovene bør afskaffes med det samme, mener Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Det samme mener Anders Beich, overlæge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, de praktiserende lægers videnskabelige selskab. De tilkendegiver begge deres holdning i Kristeligt Dagblad.

»Den lovgivning, vi har, gav måske mening de sidste tre uger af marts og lidt ind i april. Men den giver ingen mening nu. Og vi er så forberedte til coronaepidemiens bølge to, at jeg simpelthen ikke kan se, hvornår den skulle give mening,« siger Hoffmann-Petersen i artiklen.

I det sekund, der ikke længere er et voldsomt sundhedsmæssigt behov for de nævnte særlove, bør de afskaffes.

Der er ikke grund til at vente på, at solen går ned over lovene, for de er dybest set en uskik. Nødlove er til en nødsituation, og selv om corona er en alvorlig virus, er vi i Danmark meget langt fra en nødsituation på dette tidspunkt.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har allerede meldt sig klar til at ville 'diskutere' muligheden for permanent at give politiet lov til at blokere for hjemmesider uden dommerkendelser, som først behøves indhentet på bagkant, som er en af de nye muligheder, myndighederne har fået.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har også vist interesse for at gøre i hvert tilfælde dele af hasteloven til blivende lovgivning på sigt, hvorfor ændringerne efter hans mening ikke bør bortfalde uden 'en grundig evaluering op mod solnedgangen'.

Jo længere særlovene er gældende, jo større risiko er der tilsyneladende for, at politikerne forelsker sig i den yderligere magt og derfor sætter sig for at beholde den.

Skulle der igen blive brug for lignende særlove, har Folketinget allerede vist, at de hurtigt og resolut kan indføre dem.

Derfor bliver det en glædens dag, når vi kan sige 'farvel – og forhåbentlig ikke på gensyn' til særloven fra marts.