Søndag aften kunne man på en parkeringsplads i Aarhus betragte et usædvanligt og provokerende skue.

Muslimer i bydelen Gellerup kaldte endnu en gang til fællesbøn, og endnu en gang mødtes cirka 30 mænd til fælles tilbedelse.

Fællesbønnen er en overtrædelse af forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer. Deltagerne stod tæt og knælede lige ved siden af hinanden og overtrådte dermed også afstandskravet, der netop var blevet reguleret ned til en meter.

Det hele er dokumenteret på billeder og video. Der er ikke noget at misforstå eller diskutere.

Fællesbønnen i Gellerupparken var unødvendig. Den burde aldrig have fundet sted.

For det første, fordi den nuværende situation med coronavirus har krævet, at alle i dette land bakker op om hårde – og indimellem ulogiske – krav. Situationen har så at sige krævet en fælles forståelse for 'en-for-alle-for-en-opførsel'. Der har været hårde sociale repressalier for de personer og firmaer, der ikke har underlagt sig de fælles sociale retningslinjer, der er udgået fra Sundhedsministeriet og landets statsminister.

Hvis de muslimske mænd ønsker respekt, er de nødt til at acceptere, at der lige nu er fælles regler for det danske samfund, der kan gå ud over udøvelsen af deres religion. På samme måde, som folkekirken accepterer fravær af gudstjenester.

Samlingen burde udløse en bøde, når man tænker på, at både et karatehold på 12 medlemmer på Amager og en jetskiklub på 11 personer i Kerteminde fik lovens lange arm at mærke med det samme. Men politiet kom desværre for sent denne aften i Aarhus, selvom de kendte til bønnen om eftermiddagen.

Imamer fra flere moskeer i området har allerede taget afstand fra fællesbønnen. Moskeernes talsmænd kan godt se, at et forsamlingsforbud her i landet gælder alle, og at en fællesbøn på parkeringspladsen naturligvis ikke kan ophæve det.

Det er dog anden gang, at der kaldes til fællesbøn – kaldet bønnekald – i Gellerupparken. Forrige gang var det på en fodboldbane, som arrangørerne hævdede, at de havde fået tilladelse til at benytte. Det afviste byens borgmester, men senere viste det sig, at arrangørerne havde en lokal tilladelse, blot de ikke overskred støjniveauet.

De 30 muslimske mænd på parkeringspladsen har udvist ringe dømmekraft, og deres handlinger rammer nu alle andre muslimer i Danmark. I forvejen har der fra integrationsministeren været udtrykt tvivl om, hvorvidt det var nødvendigt med særlige hensyn og en særlig kommunikationsindsats over for de muslimske danskere. Mathias Tesfaye er ikke tilhænger af en særlig kommunikation på arabisk, når vi bor i Danmark. Men ikke desto mindre har der været ført en særlig indsats for at nå alle.

Forgæves må man konstatere, eller også var de unge mænd ude i en manøvre for at provokere og vise deres ligegyldighed over for de regler, der gælder os alle.

Man kan kun gisne om motivet, men hele forløbet i Aarhus virker grundigt planlagt, og det er svært at forestille sig, at mændene ikke kender til forsamlingsforbuddet.

Det er velkendt, at der findes et parallelsamfund i Gellerup, og denne adfærd viser blot, at det samfund lever i bedste velgående.

Med egne regler.