Det er en kæmpe skandale, der i øjeblikket rulles ud for alles øjne, men ingen tager øjensynligt notits af den.

Skandalen har stået på så længe, at ingen længere ænser problemet eller gider forholde sig til det. Den bliver nærmest tiet ihjel.

Skatteminister Morten Bødskov meddelte for kort tid siden, at 715.000 danskeres ejendomvurderinger endnu en gang er udskudt. Det er teknisk, svært at forstå, systemet er kompliceret, så derfor vil der først komme en afgørelse og en udbetaling af pengene i 2022.

De 715.000 danskere har alle betalt for meget og skal derfor have deres penge tilbage. Det får de så i 2022, må man formode. De har også ventet siden 2011. Seks gange har forskellige skatteministre fra forskellige partier holdt boligejerne hen. Men de får deres penge, må man formode, for det er jo deres penge. Den for meget betalte skat er efterhånden løbet op i 13 mia. kr.

Ikke alle får dog deres egne penge tilbage.

Hvis en boligejer dør inden 2022, skulle man tro, at pengene automatisk tilfalder arvingerne. Det er jo trods alt familiens penge.

Men nej. Pengene går i statskassen. Skatteministeren stjæler helt åbenlyst penge, der slet ikke tilkommer staten.

Lone Gustavsen er 69 år, bor i Odsherred og fortæller til B.T., at hun frygter at miste sine penge. Hun er ramt af en kræftsygdom og er bange for, at hendes penge blot glider ind i statens store kasse. Staten skylder hende formentlig mere end 30.000 kroner, som i 2022 forventes at vokse til 38.500 kroner – gennemsnittet for en husejer i Odsherred.

Det er ganske almindelige danskere, der med små indtægter er udsat for dette statsrøveri. De kan ikke gøre noget, deres protester vil runge for døve øren, for det er et folketingsflertal, der besluttede at stjæle deres penge.

Begrundelsen: Det er for besværligt for staten, og det vil måske endda indebære, at udgifterne bliver for store, som embedsmændene skriver i deres svar til Skatteudvalget.

Den forklaring har politikerne købt råt og derefter vedtaget. Vi stjæler da bare folks penge, hvis de dør. Det er et enkelt system.

Det er krænkende for retsbevidstheden. Det er en falliterklæring for vort skattesystem, at det er blevet så indviklet, at ingen kan finde ud af at sende folks penge retur.

Det er en falliterklæring for politikerne, der har vedtaget denne lov og dermed accepteret dette røveri ved højlys dag.

Kære politikere, det svarer til, at simple biltyve ikke vil levere bilen tilbage, fordi det er besværligt. Sagen er så skandaløs og uretfærdig, at den åbenlyst må ændres. Staten kan ikke bare stjæle folks penge.