Det er efterhånden veldokumenteret, at den totale nedlukning af Danmark var drevet af statsminister Mette Frederiksen.

Da Danmark blev helt afskåret med lukkede grænser, skete det i modstrid med de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne leverede. Direktør Søren Brostrøm advarede mod at lukke grænserne, det ville ikke have nogen effekt, men han blev ikke hørt.

Nu ligger der nye undersøgelser fra vores nabolande, der dokumenterer, at nedlukningen af skolerne ikke havde nogen målbar effekt på smittespredningen. Børn er i meget lav grad smittespredere, som forskerne skriver.

Det vidste Sundhedsstyrelsens direktør, og derfor skrev han en mail, der advarede specifikt mod dette. Det er ikke afklaret, om statsministeren læste den mail. Hun rettede sig i hvert fald ikke efter det. Hun lukkede alle skoler.

Vi har kun studier fra Norge, Sverige og Finland, men danske forskere er overbeviste om, at resultaterne er de samme herhjemme. Der findes endnu ingen danske undersøgelser, og det er det mindste, vi bør forvente, bliver sat i gang. Vi skal som samfund blive klogere på de tiltag, der var så omfattende, inden en statsminister igen føler trang til at regere uden om de saglige råd, der bliver givet.

Lad os få en dansk undersøgelse, om lukningen af skolerne overhovedet havde en effekt. Og lad os undersøge, hvad det betød for de børn og unge, der blev tvunget til at gå derhjemme i måneder.

Statsministeren har gentaget igen og igen, at det var politiske beslutninger, der lå bag nedlukningen. Derfor blev direktør Brostrøm i Sundhedsstyrelsen kørt midt over. Det er han blevet så mange gange, at politikerne derfor nu også må tage ansvaret for at bringe trygheden tilbage.

Nedlukningen 11. marts var et chok og skabte i den grad en katastrofebevidsthed i befolkningen. Det er i høj grad den fornuftige danske befolkning, der har fået bragt coronavirus under kontrol. Befolkningen har været disciplineret og dygtig til at holde afstand, spritte ofte og undlade kontakt.

Der er kontrol over virus i Danmark, selv om smittetallet torsdag steg med 179 tilfælde. Det er værd at notere, at der blev testet flere end 22.000 danskere, hvilket betyder, at under en procent af de testede er smittet.

Et af de steder, hvor smitten stiger, er i Odense Kommune. Antallet af smittede er øget med 44 den seneste uge. Heraf var de 30 unge mennesker til studieintro på professionshøjskolen.

Det har fået byens borgmester, Peter Rahbæk Juel, til at kalde det for 'en meget kritisk udvikling, som vi tager meget alvorligt'.

Det er klart, at det skal tages alvorligt, men sundhedsmyndighederne har bevist, at de kan håndtere det. Andre byer som Aarhus har dokumenteret, at det kan kontrolleres, og danskerne har vist, at de kan opføre sig eksemplarisk, når det gælder.

Det er på tide, at de politikere, der har påtaget sig ansvaret for at gøre coronavirus til den største trussel mod vores sikkerhed, nu også går forrest, når det gælder om at sætte sagen i sit rette perspektiv. Borgmesteren i Odense behøver ikke at påtage sig katastrofe-tonen. Tværtimod er det hans ansvar sammen med partifællerne i regeringen at tale truslen ned i sit rette niveau.

Der er ikke længere brug for at alarmere – men tværtimod realistisk tale.