Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning går ud af 2021 med gevaldige ridser i lakken. Ja, faktisk så alvorlige skrammer, at der er brug for en omhyggelig omlakering.

Året har budt på adskillige sager, der viser, at mildest talt ikke har været styr på tingene i kommunen – og hvad endnu værre er: Der er blevet forvaltet mod loven.

Det gælder i behandlingen af den almindelige borgers sager – på B.T. har vi en historie på vej om et ægtepar, der føler sig trynet af kommunens sagsbehandling og efter flere år med en tom grund endnu ikke har fået tilladelse til at bygge et hus.

Samme følelse af dårlig behandling gør sig gældende hos dele af erhvervslivet.

På B.T. har vi grundigt beskrevet det problematiske ved de såkaldte udbygningsaftaler. Her har flere entreprenører beskyldt kommunen for at både forskelsbehandling og sågar korruption.

Udbygningsaftalerne – som også kaldes 'studehandler' eller 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommune. En sådan skal komme på opfordring fra bygherren, og med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur.

I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang var kommunens opgave at betale for.

Flere bygherrer er stået frem og har sagt, at disse aftaler er kommet på kommunens opfordring, og den ulovlige praksis blev slået fast i den nyligt offentliggjorte advokatundersøgelse. En undersøgelse, der sendte en sønderlemmende kritik afsted mod Aalborg Kommune.

Kommunens brug af udbygningsaftaler blev stærkt kritiseret i 15 ud af 27 undersøgte tilfælde. På den baggrund blev både stadsarkitekten og direktøren for forvaltningen sendt hjem. Nu skal et eksternt firma vurdere, hvordan de to hjemsendtes stillinger har været i forløbet. Det bliver interessant at følge, og det er nok ikke for meget at konkludere, at det er tvivlsomt, om de vender tilbage til deres job.

Vicekommunaldirektør i Aalborg Kommune Jørgen Litske Petersen er så tiltrådt som fungerende direktør i By- og Landskabsforvaltningen. Det bliver dog kun midlertidigt, for Jørgen Litske Pedersen skal snart på pension. Kommunen arbejder på en permanent ny direktør, der skal starte 1. april 2022.

Opfordringen herfra lyder, at det seriøst må overvejes, om ikke der er brug for helt nyt blod. Hvis der rekrutteres fra egne rækker, kan man frygte, at det ikke lykkes at kappe båndene til den kritisable kultur, der har hersket.

Der skal findes en mand eller kvinde, som tør endevende hele forvaltningen og for alvor få ryddet godt og grundigt op.

Det bliver ikke nemt. Men det er i den grad nødvendigt.