Lad det være sagt med det samme. Det er stærkt enerverende og efterhånden helt uudholdeligt gang på gang at høre statsminister Mette Frederiksen henvise til en kommende 'redegørelse', før hun kan svare på helt simple spørgsmål.

Det drejer sig om spørgsmål, som hvorfor regeringen ikke stoppede aflivningen af raske mink, da det blev klart, at ordren var i strid med selveste grundloven. Og om fødevareminister Mogens Jensens ageren i sagen.

I statsministerens spørgetime tirsdag blev Mette Frederiksen udfordret af Folketingets partiformænd, men heller ikke her fik vi for alvor gode svar. Derfor må vi kigge på kvaliteten af spørgsmålene, og de var desværre for en dels vedkommende utroligt ringe.

Jakob Ellemann-Jensen, V, stillede et relevant spørgsmål, om hvorvidt det var statsministerens ansvar, at minkavlerne fik ordre om at aflive raske mink, uden der er lovhjemmel til det, men han lod statsministeren undslippe uden et rigtigt svar.

Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti fik statsministeren lidt på glatis ved at forholde statsministeren med flere udsagn, hun selv var kommet med i forbindelse med nedsættelsen af Instrukskommissionen i Inger Støjbergs såkaldte 'barnebrudssag', men det endte mere som et sjovt 'greb' end med brugbare svar fra Frederiksen.

Sofie Carsten Nielsen fra 'grundlovspartiet' Radikale Venstre undgik helt at stille relevante eller opklarende spørgsmål til statsministeren. Kun proforma-kritik, der måske skulle give indtryk af indignation, men blot fungerede som affyringsrampe for Mette Frederiksens egne budskaber.

Pia Olsen Dyhr fra SF havde et o.k. spørgsmål: »Er statsministeren enig i, at forløbet skal afdækkes?«, men stillede sig tilsyneladende tilfreds med paradesvaret om den kommende redegørelse, som er regeringens egne.

Der tildeles alligevel to stjerner, fordi Dyhr også udfordrer det demokratiske element i udkastet til den epidemilov, som vil give sundhedsministeren magt som kejser Nero, hvis det bliver til lov.

Pernille Skipper fra Enhedslisten spurgte Mette Frederiksen, hvorfor regeringen handlede så relativt sent, når man langt tidligere kendte til smittefaren hos mink. Godt spørgsmål, selv om det peger i den modsatte retning af ‘hovedsporet’ om brud på grundloven.

Skipper var skrap og høster tre stjerner for at være ægte kritisk på trods af tilkendegivelsen om at hjælpe regeringen med 'hjemmelsudfordringen' med tilbagevirkende kraft.

Søren Pape Poulsen fra De Konservative spurgte, hvorfor man ikke stoppede den ulovlige instruks om aflivning, da det stod klart, at den var i strid med grundloven.

Men han 'krydrede' desværre sine spørgsmål med polemiske provokationer, der gjorde let for Mette Frederiksen at fokusere på dem i stedet for at svare på spørgsmålene.

Pape forsøgte godt nok at følge op, men Mette Frederiksen slap af sted med sit andet standardsvar:

»Jeg har en klar forventning om, at når man som ansvarlig minister bliver gjort opmærksom på det, så retter man op,« inden hun drejer samtalen i andre retninger.

Det afgørende spørgsmål om, hvorfor statsministeren så ikke greb ind, da det blev klart, at loven var brudt, og at ministeren ikke rettede op, kom desværre aldrig.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige forsøgte også at sætte kniven ind, hvor det er mest problematisk for statsministeren – »Lovbrudet fortsætter på niende dag, hvorfor?« – men stillede også flere andre spørgsmål samtidig. Blandt andet, hvorfor regeringen traf beslutningen på baggrund af frygt.

Flere samtidige spørgsmål gav desværre Mette Frederiksen mulighed for at svare på det, hun fandt mest belejligt, og kunne derfor let svare, at regeringen ikke havde truffet beslutning på baggrund af frygt, men på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Alex Vanopslagh, LA, stillede de bedste spørgsmål på den bedste måde, men kom heller ikke helt i mål. Dels fordi han lod Mette Frederiksen svare udenom ved at fokusere på ‘tonen i debatten’, og dels fordi også han løb ind i muren og ikke fik stillet spørgsmålet om, hvorfor Mette Frederiksen ikke stoppede aflivningen af raske mink, da det både stod klart, at der ikke var lovgrundlag for beslutningen, og at den ansvarlige minister rettede op på miseren.

Det måske vigtigste spørgsmål blafrer fortsat i vinden over Nordjylland. Ingen partiformand evnede desværre at få Mette Frederiksen til at svare.