I den kommende tid sætter B.T. fokus på en af de mest hæslige og uacceptable former for overgreb og kriminalitet; voldtægt.

Et hold af vores journalister har gennem længere tid arbejdet med at indhente og gennemgå alle domme for voldtægt fra januar 2016 til maj 2017 - knap 100 i alt - en gennemgang, der er helt unik og ikke tidligere er lavet i Danmark.

Resultaterne af den omfattende kortlægning bringer vi som nyheder og reportager over de kommende dage og uger, hvor vi også vil bringe interviews med ofre for voldtægter, gerningsmænd samt afkræve mulige løsninger på problemerne fra landets magthavere.

En af de ret nedslående konklusioner fra den store gennemgang af voldtægtsdommene er, at hver anden gang, en dommer lader hammeren falde over en voldtægtsmand ved en dansk domstol, så er det en indvandrer eller en efterkommer, som bliver fundet skyldig. Til sammenligning udgør den befolkningsgruppe som helhed knap 13 procent.

Når det gælder de heldigvis relativt sjældne overfaldsvoldtægter - den særlige type af voldtægter, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd - står det endnu værre til. Her viser kortlægningen nemlig, at 10 ud af de 12 voldtægter af denne type, der endte med en dom, var begået af indvandrere eller efterkommere.

Den historie ruller B.T. ud i dag.

Opgørelsen over de dømtes etnicitet er sket på baggrund af oplysninger i dommene om den dømtes oprindelsesland, statsborgerskab samt oplysninger om, hvorvidt den dømte har kunnet udvises som en del af straffen. Flere af gerningsmændene i sagerne er kommet til landet inden for de senere år, mens enkelte oven i købet opholdt sig ulovligt i Danmark.

Vores journalister har konsulteret forskellige typer af undersøgelser og eksperter i deres søgen efter en forklaring på, hvorfor udlændinge er overrepræsenteret i statistikkerne over voldtægtsdømte.

Eksperter peger på, at overrepræsentationen til dels skyldes dårlig integration, som sætter mange indvandrere og efterkommere uden for samfundet, men også kulturelle forskelle nævnes som en mulig forklaring på, at forholdsmæssigt langt flere indvandrere og efterkommere dømmes for voldtægt og voldtægtsforsøg end etniske danskere. Ingen af de forklaringer er acceptable.

Som vores artikler i den kommende tid vil vise, er der fra politisk hold masser af ideer til, hvordan man kan bekæmpe skævvridningen i statistikkerne. Den del skal der arbejdes videre med, for vi skal som samfund gøre alt, hvad der står i vores magt for at stoppe de vederstyggelige overgreb, som voldtægter er.

Det er afgørende for den videre debat om emnet, at ikke alle indvandrere og efterkommere skæres over én kam og holdes ansvarlige for de brodne kar. Men omvendt må det også være på sin plads, at der fra denne gruppe i vores samfund lyder et opråb. Og udvises et ønske om at lave om på tingenes tilstand. Indvandrere og efterkommere er en stor del af vores samfund i dag - de er også nødt til at være en stor del af løsningen på de problemer, som B.T.s afdækning af voldtægtssager afslører.