Hvis du som borger i Danmark bliver udsat for indbrud, trusler, vold eller andre typer af såkaldt ‘borgervendt kriminalitet’, må du væbne dig med en udstrakt tålmodighed, hvis du ønsker at se retfærdigheden ske fyldest.

Nye tal fra politiet viser nemlig, at det nu tager næsten et helt kalenderår – helt præcist 340 dage i gennemsnit – fra en sag af den pågældende type bliver anmeldt, til politiet og domstolene har fået mingeleret sagen frem til en afgørelse.

Ventetiden, man skal udholde, har været støt stigende og ikke på noget tidspunkt været længere, siden man i 2007 begyndte at føre statistik på det hos Rigspolitiet.

Nogle steder i landet er ventetiden faktisk endnu længere end et år, for gennemsnittet på de 340 dage dækker over betydelige regionale forskelle: I Østjyllands Politikreds, hvor ventetiden er længst, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hele 413 dage, mens bornholmere i gennemsnit blot skal vente 80 dage på en afgørelse.

Det siger sig selv, at det må udfordre retsfølelsen hos de danskere, der er så uheldige at opleve den slags ubehageligheder.

For mange vil det måske endda blive en overvejelse, om det overhovedet er ventetiden værd at gå til politiet, hvis der skal gå 340 dage, førend man kan lægge sagen bag sig igen.

Kontrol ved landets grænser og det øgede terrorberedskab er dele af forklaringerne på den voksende sagsbehandlingstid.

Politiet har løbende gjort opmærksom på problemet og føler sig nødsaget til at prioritere benhårdt ud fra devisen om, at hvis man bruger tid på det ene, går der tid fra det andet.

Med et hav af uløste bandeproblemer og et tiltagende antal af bevogtningsopgaver er det umiddelbart vanskeligt at se, hvordan politiet skal få vendt udviklingen og komme den lange sagsbehandling til livs.

Det er afgørende, at politikerne sikrer en ramme for politiet, så der også er ressourcer til at tage hånd om de former for kriminalitet, som helt almindelige danskere møder, når døren er brækket op, eller en voldsmand slår til.

Hvis vi på grund af den lange ventetid opgiver på forhånd og begynder at tvivle på, om politiet kan løse vores problemer og stå vagt om retfærdigheden, er meget tabt.