Hvad nytter det at have ret, hvis man ikke får det.

Sådan må flere husejere rundt i landet og beboerne på Sigridsvej i Hellerup have det.

Sagerne er forskellige, men fælles for dem alle er, at borgere her i landet oplever, at de har retten på deres side, men alligevel bliver kanøflet, fordi naboerne er ligeglade.

Det horrible er, at landets kommuner direkte hjælper med at bryde loven.

Det må stoppe, hvis ikke tilliden til offentlige myndigheder skal falde yderligere.

Tag bare Henrik Aagaard, der bor i Syddjurs Kommune med en skøn udsigt ud over Kalø Vig. Hans nabo byggede i 2015 et hus lige foran Aagaards hus og fjernede udsigten fra hans stue.

Naboen hus er for højt, og det er bygget for tæt på skel.

Byggeriet er ulovligt i forhold til både byggeloven og lokalplanen, og Henrik Aagaard har allerede fået ret i Statsforvaltningen.

Men det er ikke nok at have ret, når naboens hus alligevel tårner sig op og fjerner udsigten.

Kommunen har efterfølgende gjort naboens byggeri lovligt ved at ændre eller dispensere i lokalplanen, og så er Aagaard lige vidt. Kommentaren fra Syddjurs Kommune konkurrerer til årets mest arrogante svar:

»Det kan da godt være, at han ikke kan se udsigten lidt ovre i den ene side. Men det er ikke et forhold, jeg forholder mig til,« lyder det fra afdelingschefen i Syddjurs.

Eller tag Birthe Engesgaard, der bor i Gilleje. Hun oplever også den retsløse tilstand på byggemarkedet. Hendes nabo byggede et hus, der både er for højt og ligger alt for tæt på skel i forhold til byggeloven. Naboens nye hus kaster store skygger ind over Birthes grund og skaber store gener for hende.

Også her hjalp kommunen med at give dispensationer ved for eksempel at måle højden på huset fra soklen og ikke fra grunden. På den måde blev højden af huset reduceret med 1,2 meter og dermed gjort lovligt.

Begge sager begyndte for flere år siden, men naboerne har i alle år kæmpet med at få ret. En kamp, der både har rettet sig mod en ulovlig nabo og en kommune, der beredvilligt hjælper til.

Det må stoppe.

Det virker til, at når først huset er bygget, bliver det ikke revet ned igen – om det er nok så ulovligt. Her må kommunernes tekniske afdelinger med deres politiske udvalg mande sig op. De skal overholde loven. De skal ikke efterfølgende dispensere. De skal hjælpe de retskafne borgere her i landet.

De tekniske afdelinger må stoppe de ulovlige byggerier, og de må – om nødvendigt – bede om at få dem revet ned. For at statuere et eksempel.

Det eksempel kan komme i Gentofte Kommune.

I Hellerup har en ryggesløs advokat hærget en hel villavej i årevis. Han har spærret adgangen til den fælles strand på en ulovlig måde og har i øvrigt generet naboerne på alle tænkelige måder. Trods adskillige henstillinger og dispensationer fra kommunen har advokaten endnu ikke fjernet sin ulovlige mur til stranden. Nu er fristen overskredet, og kommunen har endegyldigt bedt om handling.

Det er endnu ikke sket.

Sæt et eksempel, Gentofte Kommune. Riv muren ned for advokatens regning.

De lovløse tilstande på danske villaveje skal stoppe.