Det er sådan set ikke fordi, at den gamle danske ferielov er specielt bevaringsværdig.

Mange vil kende til den snublende start på arbejdslivet eller tumult mellem forskellige jobs, som de bureaukratiske og indviklede regler for opsparing af feriepenge kan afstedkomme.

Til at begynde med er det formynderisk og omklamrende, at staten overhovedet har regler for, hvordan vi skal spare op til vores ferie med tvang. Endnu mere besværligt bliver det, når man skal hitte rede i ‘ferieåret’ henholdsvis ‘kalenderåret’ og bruge ét år på at spare op til ferie, man afholder i et andet.

Derfor er det ikke i sig selv en dårlig ting, at ferieloven ændres, så den overholder EUs regler om ret til mindst fire ugers ferie i det første arbejdsår. Fremover kan man således spare op og afholde sin ferie løbende.

Fra overgangen fra det gamle til det nye system kommer vi så i en situation, hvor arbejdende danskere, der har sparet feriepenge op, pludselig kommer til at stå med et ‘overskud’ af feriepenge.

Af frygt for virksomhedernes likviditet og muligheden for en overophedning af økonomien, hvis danskerne pludselig får nogle af deres egne opsparede penge mellem hænderne, er det dog fra politisk hold blevet besluttet, at de opsparede feriepenge indefryses og først bliver udbetalt i forbindelse med pension.

I mellemtiden skal pengene forvaltes i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond med det mundrette og folkelige navn Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Fonden skal forrente beløbet og sikre, at pengene er til stede, når de til sin tid skal udbetales.

Det er altså dine penge, som du selv har sparet op (nuvel, under tvang), som staten nu ‘indefryser’, til det en dag vurderes, at du er voksen nok til selv at få dem mellem hænderne.

Hvis en privat virksomhed opførte sig på lignende vis overfor en kunde, ville der være tale om et kriminelt forhold, du kunne anmelde til politiet.

Det kan du ikke gøre i tilfældet med dine feriepenge, men over 50.000 danskere har nu skrevet under på på et borgerforslag om, at vi skal kunne få udbetalt vores feriepenge i stedet for at lade dem indefryse.

50.000 underskrifter betyder, at forslaget nu skal tages op i Folketinget.

»Det er vores penge. Vi har optjent dem, så det giver ingen mening, at vi ikke selv kan råde over dem,« udtalte den 59-årige forslagsstiller Henrik Jensen til B.T.

Han gør sig ikke nogen forestilling om, at han og de 49.999 andre fornuftige danskere vil få noget ud af deres anstrengelser, men fortæller, at forslaget er en måde at råbe op på.

Tak for forsøget - men hvorfor egentlig miste modet? Virksomhedernes udfordring med likviditeten er muligvis reel nok, men kan løses med en statsgaranti og en passende overgangsordning for virksomhederne. Det er ikke en lovmæssighed, at det problem skal løses ved at tryne borgerne.

Der findes ikke et sammenhængende moralsk argument for at indefryse penge, danskerne allerede har sparet op. Og der findes allerede en glimrende fond til brug for Tilgodehavende Feriemidler. Den fond hedder 'folks egne lommer'. Her spildes intet på administration og forvaltning - og der skulle efter sigende være plads nok.