Når det gælder landets love, bør der aldrig være noget 'men' – naturligvis skal vi alle overholde dem.

Noget tyder imidlertid på, at det måske kan være hårdt for de curlede generationer.

I hvert tilfælde er der aktuelt knas i forhold til to forskellige love.

Det ene tilfælde drejer sig om peberspray, som det fremover bliver lovligt at have i sit hjem, hvis man er myndig.

Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd advarer godt nok på det kraftigste folk mod at anskaffe sig peberspray, men det tyder på, at mange alligevel har tænkt sig at gøre det.

B.T. har den seneste uge beskrevet, hvordan mange unge – tilsyneladende især unge kvinder – også har tænkt sig at have pebersprayen med sig, når de går ud på gaden, selv om det er ulovligt og kan udløse en bøde på 3.000 kr.

»Jeg er ikke typen, der ville kunne forsvare mig selv i ubehagelige situationer,« udtalte en 19-årig kvinde til B.T. i dækningen, og den følelse går naturligvis heller ikke væk, fordi hun forlader sit hjem, hvor det er i orden at have en peberspray.

Efter den første artikel henvendte 70 kvinder sig til journalisten bag artiklen og tilkendegav, at de havde tænkt sig at tage deres peberspray med ud af hjemmet.

Det andet tilfælde er forsøgsordningen med at lade 17-årige køre bil – under forudsætning af at de har en erfaren bilist med i bilen.

Rigspolitiet oplyser, at en del 17-årige ser stort på det lille aber dabei med ledsageren og triller rundt alene. Sidste år fik 25.000 17-årige kørekort, og det seneste år er der sket en firedobling i antallet af sigtelser af 17-årige med kørekort, der kører uden ledsager: I 2017 var der 43, mens der sidste år var 162.

Nu vil et flertal i Folketinget derfor skærpe straffen til frakendelse af kørekortet.

Mens det er let at forstå fristelsen til at tage sin peberspray med på gaden for at øge egen tryghed, kan det undre, at det haster så meget med at få helt unge mennesker ud i bilerne. Men uanset hvad skal lovene naturligvis overholdes.

Når det er sagt, så er det svært at forstå al denne 'men-lovgivning': 'Du må gerne køre bil som 17-årig, men …', 'Du må gerne købe en peberspray, men …'. Det må næsten gå galt, når man indbygger undtagelser og gummiparagraffer i lovgivningen.

Vi har ikke brug for lov med lov på.

Klare regler til ansvarlige mennesker, der kan tænke selv, tak.