Nick Hækkerup (S) er som den første minister i den nye socialdemokratiske regering tvunget til at handle. Den nye justitsminister forlangte tirsdag en uvildig undersøgelse og redegørelse på den kæmpe-skandale, der er havnet på hans ministerbord.

Politi og anklagemyndighed må erkende, at i 10.700 sager er teleoplysninger, som de har anvendt i retssager, måske ikke korrekte.

Det lyder teknisk og ligegyldigt, men det er det på ingen måde. De manglende teleoplysninger er en potentiel bombe under hele retssystemet og vores retsbevidsthed.

I alle demokratiske lande hviler vores retsfølelse på, at man er uskyldig, til man er beviseligt dokumenteret skyldig. I et retssamfund ønsker vi ikke at dømme uskyldige, og derfor ligger bevisbyrden på anklagemyndigheden. Vi ønsker så at sige: Hellere frikende en skyldig for meget end at dømme en uskyldig.

Teleoplysninger er i dag en væsentlig del af efterforskningen i jagten på kriminelle. Hver dag bliver der dømt mennesker med baggrund i de beviser, som teleoplysninger frembringer. Det er ofte oplysninger, der placerer de tiltalte på gerningssteder eller langt derfra baseret på vores mobiltelefoner.

I den pågældende sag har anklagemyndigheden erkendt, at i overførslen af oplysninger fra teleselskaberne til politiet kan der være gået væsentlige teleoplysninger tabt. Sagen kom frem for nylig – efter anklagemyndigheden havde kendt til sagen i cirka syv måneder – og medførte straks et ramaskrig blandt forsvarsadvokater. Ikke mindst bistandsavokaten i den uopklarede drabssag med Emilie Meng talte med store bogstaver og føler sig overbevist om, at det er hendes sag, der har ført til erkendelsen hos politi og anklagemyndighed.

Justitsministeren ønsker nu en uvildig undersøgelse, som er en alvorlig mistillidserklæring til de myndigheder, der 'gemte' sagen i syv måneder. Nick Hækkerup har intet andet valg. De manglende oplysninger kan have fået uskyldige sendt i fænglslet, men de kan også have sendt skyldige kriminelle på gaden.

Ingen ved det, og derfor er det helt nødvendigt, at det bliver undersøgt til bunds. Vores retsbevidsthed står og falder med, at politiets beviser er korrekte.

Undersøgelsen kommer til at tage adskillige år, for materialet og opgaven er voldsom. Der er desværre ikke nogen vej udenom, men måske kan den redegørelse af politiets og anklagemyndighedens arbejde, som ministeren også bestilte, hurtigere løfte sløret for den voksende skandale.

Der er i høj grad brug for lys over poitiets arbejde.

For alle parters skyld.