Her gik man og troede, at ytringsfrihed var en vigtig demokratisk rettighed i Danmark.

En rettighed, der er kæmpet for, og som skolerne blandt andet skal undervise eleverne i.

På Lyngby Handelsgymnasium har rektor og ledelsen en særlig tolkning af friheden til at ytre sig, som nok vil overraske de fleste.

Kathrine Fischer er 18 år, og i januar skrev hun et indlæg til Berlingske, som hun senere uddybede overfor B.T.

Kathrine kritiserede, at gymnasiet i Lyngby er præget af luddovne elever, der er sløve og ugidelige. Elever, der springer over, hvor gærdet er lavest, og som fører nøje regnskab med deres fravær, så de ikke ryger ud.

Den slappe opførsel går ud over de elever, der ønsker at blive dygtigere, og dermed bliver niveauet for hele skolen sænket. Lærerne stiller alt for få krav til de dovne, der i stedet burde finde sig et andet sted at bruge deres ungdom.

Kritikken var hård og vakte behørigt opsigt.

Det er naturligvis ikke behagelig læsning for handelsgymnasiet i Lyngby, men Kathrine Fischer ønskede at råbe ledelsen op, så forholdene kunne blive bedre.

Så hvad gjorde rektor på Lyngby Handelsgymnasium?

Hun og en anden leder indkaldte Kathrine for at give hende en reprimande og en skriftlig advarsel.

Skolens ledelse anser Kathrines klumme som både 'stødende, krænkende og mobbende', og derfor har rektor forbudt hende at skrive mere. Ifølge rektor har Kathrine overtrådt 'skolens ordensregler vedrørende respekt overfor sine medstuderende', og hun vil blive smidt ud, hvis det gentager sig.

Du læste ikke forkert.

Kathrine Fischer har tværtimod gjort skolen en tjeneste og rejst en dybt alvorlig og vedkommende kritik af forholdene for de studerende.

Det skal en rektor sige tak for.

Det er helt uhørt, at en 18-årig gymnasieelevs ret til at ytre sig skal ødelægges af en rektors manglende format. Det er en forælder på skolen, der har klaget over klummen, og rektor har derfor vendt hele problematikken på hovedet. Kathrines opråb er nu blevet til en mobbesag.

Kathrine har dog ikke gjort noget forkert. Hun har benyttet sin ret til at ytre sig, også selvom hun kritiserer sin skole i offentligheden.

Ytringsfriheden er en søjle i Danmark, og i mange år har vi diskuteret, om den reelt er truet. Muhammedkrisen gjorde diskussionen konkret og vedkommende, og så sent som i forrige uge benyttede Jyllands-Posten sin ytringsfrihed til at trykke endnu en satiretegning.

Her står medierne last og brast. Ytringsfriheden skal ikke trues af nogen udefra.

Det er den heller ikke.

Måske viser det sig, at den er mere truet indefra af bange, krænkelsesparate skoleledere og forældre.

Kathrine er mere sej end de fleste. Hun giver ikke op og vil fastholde sin ret til at udtale sig om sin skole. Hun ved, at hun har sin ytringsfrihed. Nu skal vi lære ledelsen på Lyngby Handelsgymnasium det samme.

Det er en passende opgave for enten skolens bestyrelse eller ministeren.

Kathrine Fischer har ret til at ytre sig, og det skal hun fortsætte med.