Man kan ikke klippe håret af en skaldet, og på samme måde kan man ikke pine arbejde ud af folk, der reelt ikke kan arbejde.

Så langt er de fleste partier da også enige, men op til det kommende valg er det alligevel blevet en politisk kartoffel af de helt varme, om grænsen for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nu stod det rette sted.

Socialdemokraterne åbnede ballet tidligere på året, da de spillede ud med et forslag om, at nedslidte skulle have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end ved alderen for folkepension. En idé, der efter afskaffelsen af efterlønnen og forhøjelsen af pensionsalderen fik sat godt strøm i debatten og tag i befolkningen – tilsyneladende til regeringens milde overraskelse.

Hvad der lignede et politisk guldæg for Mette Frederiksen, endte som et skud mod egen fod.

Tvunget af omstændighederne indså VLAK-regeringen, at tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet var for farlig en flanke at holde åben for venstrefløjen op til en valgkamp.

Derfor er en aftale nu faldet på plads mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale. Hvad der begyndte som luftige tanker hos Socialdemokraterne, er nu blevet til en konkret plan, bredt forankret over midten i dansk politik – men netop uden om Mette Frederiksen.

Det forventes, at omkring 17.000 danskere vil være på seniorpension, når ordningen er 'fuldt indfaset', som det hedder på politikersprog.

Det vurderes, at prisen for ordningen er seks milliarder kroner frem til 2025.

Den nye aftale er fornuftig. For det første var den nuværende ordning kompliceret, bureaukratisk og ujævn, hvad der tilsyneladende gøres op med nu.

Fremover lægges selve arbejdsevnen til grund, og vurderingen skal bygge på helbredsmæssige data. Det er således uvedkommende, hvilken branche man tilhører, eller hvor i landet man bor, når det skal vurderes, om man er nedslidt.

Opløftende er det også, at der har været overskud til at tænke andre detaljer ind i aftalen: herunder en økonomisk tilskyndelse til ældre borgere, der gerne vil arbejde længere end den normale pensionsalder.

Vigtigst er dog, at det nu er klart lagt frem, hvem og hvor mange der får mulighed for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Ved det kommende valg har vi brug for at kunne sætte vores krydser på baggrund af konkrete informationer – og ikke luftkasteller.