Globalisering integrerer landes økonomier med udveksling af varer, tjenesteydelser og påfund til følge.

Det har på helt kort formel gjort os rigere og givet os flere muligheder end tidligere. Derfor er globaliseringen grundliggende en fantastisk ting.

Man kan imidlertid ikke sige, at alt 'automatisk' bliver bedre med globalisering.

En oplagt uheldig konsekvens kan være manglende overblik over forskellige regler på tværs af landegrænser, der giver uønskede resultater.

Den store skandale med udbetalingen af flere milliarder danske skattekroner i falsk udbytteskat til udenlandske svindlere er et godt eksempel.

Det samme er en historie, som TV2 har rullet op om Danmarks afbrænding af udenlandsk biomasse, der er blevet opfattet som CO2-neutralt, fordi den er lavet af træ, der er fældet i udlandet, hvorfor udledningen burde tælle med dér. Dog er det dokumenteret, at biomassens CO2-aftryk ikke tælles med nogen som helst steder, hvorfor Danmark i princippet kunne brænde hele Amazonas regnskov uden – på papiret – at belaste atmosfæren med kulstofpartikler.

Helt godnat.

Globaliseringen har også afstedkommet en øget bevægelighed af mennesker – både som indvandrende arbejdskraft forskellige steder og som flygtninge.

I Danmark har det som bekendt ændret samfundet ret så betydeligt og i store træk drevet den bærende politiske dagsorden i årtier.

Det har givet helt nye problemstillinger, som volder os store vanskeligheder.

Regeringen vil fratage såkaldte syrienskrigere deres danske statsborgerskab med en skrivebordsmanøvre uden om domstolene, hvis de er rejst fra Danmark for at kæmpe for Islamisk Stat. Selvom det kan virke fristende, nytter det ikke at forsøge at eksportere vores problemer med de pågældende skurke ved at knægte egne principper om retssikkerhed og samtidig tro, at verden bliver et mere sikkert sted, hvis disse typer holdes uden for Danmark. Det omvendte kan lige såvel være tilfældet – her kan vi trods alt holde øje med dem.

I dag kan B.T. så fortælle historien om en syrisk asylansøger, der er blevet udvist af Danmark og idømt tre måneders fængsel for et voldsomt overfald på to 14-årige drenge.

Endnu inden han kunne modtage sin straf, rejste han dog frivilligt hjem til Syrien med økonomisk støtte fra staten i form af repatriering, der kan give en udrejsende op mod 140.000 kr. med i lommen.

Det kan som udgangspunkt være en god idé at give mennesker, der gerne vil tilbage til deres hjemlande, en økonomisk håndsrækning til genetablering. Men selvom der næppe er ret mange, der vil savne den voldelige mand, er det ikke i orden at lade ham slippe for straf – med en økonomisk bonus i bagagen.

Problemer forsvinder ikke af at blive eksporteret.

»Det er en grotesk og uforståelig situation,« siger moderen til den ene af drengene. Der er vist ikke meget at tilføje.