Det er en vaskeægte skandale, der er ved at bygge sig op for Københavns Politi.

I flere dage har B.T. fortalt om Cecilie Danris, der for to år siden blev stukket 46 gange af sin ekskæreste.

Medens datteren på tre måneder lå inde ved siden af, kæmpede Cecilie for sit liv. Hun overlevede med nød og næppe, men det egentlige mareridt begyndte første her.

Ekskæresten fik seks år for sit morderiske overfald, og Cecilie fik en politibeskyttet adresse.

Alligevel frygter hun for sit liv hver dag, og med god grund.

Københavns Politi, der skulle sikre adressen, er ikke lykkes med at passe på Cecilie Danris. For pludselig en dag dumpede der et brev ind ad brevsprækken fra den voldelige ekskæreste, hvor han igen truede hende.

Det er klart, at Cecilie fik galopperende angst, for pludselig var hun ikke anonym og beskyttet længere, hendes hemmelige adresse var afsløret.

Senere fik ekskæresten udgang, og igen svigtede systemet, der skulle beskytte hende. Cecilie Danris hørte ikke fra politiet, at ekskæresten var på udgang, stik imod alle aftaler.

Angsten fik endnu et forståeligt løft. Cecilie var alene i verden med en uforudsigelig voldsmand gående rundt.

Cecilies mor skrev i forløbet til daværende justitsminister Søren Pape om sagen, og han opfordrede dem til at kontakte Københavns Politi. Her blev moderen afvist med den begrundelse, at det var Cecilie selv, der skulle kontakte politiet, før de kunne eller ville gøre noget.

Det er sandsynligt, at politiet har lavet en fejl. De har selvfølgelig ikke ønsket at skade Cecilie Danris, men det har de gjort .

Det er i bedste fald hamrende uprofessionelt, at sårbare ofre ikke kan regne med, at politiet overholder de simple regler og aftaler, de selv har indgået. Derfor må Københavns Politi lave en undersøgelse, der afdækker, hvordan dette kunne ske, og hvem der har ansvaret.

De ansvarlige må stå til regnskab for deres vanvittige fejltagelser.

Sagen har vidtrækkende konsekvenser. Ikke mindst for de mange ofre for vold, der i dag også lever en beskyttet og hemmelig tilværelse. Hvis Cecilie Danris' adresse kan afsløres, må Københavns Politi forsikre alle om, at det ikke kan gentage sig.

Ofrene for vold er mange, og de er i en sårbar situation, hvor de skal kunne regne med den beskyttelse, de bliver lovet.

Foreløbig er justitsministeren kaldt i samråd, hvor sagen bliver belyst. Nick Hækkerup har siden regeringens tiltrædelse overtaget den ene møgsag efter den anden, som vi har skrevet omfattende om her på B.T.

Kendetegnende for dem alle er, at det er ofrene for kriminalitet, der lider yderligere overlast ved politiets manglende professionalisme.

Sagen fra Københavns Politi er alarmerende og konkret. 'Nogen' i politiet har ikke gjort deres arbejde. 'Nogen' har et navn og sidder i en bestemt afdeling, som har svigtet. Cecilies sag må have konsekvenser, hvis tilliden skal genoprettes. Det er også i Københavns Politis interesse.

Voldofrene skal vide, at politiet vil beskytte dem.

Cecilie Danris fortjener vores opbakning og fuld sikkerhed.