Danmark blev ramt af en uforudsigelig og tragisk ulykke, da et intercitytog til København i morges efter al sandsynlighed blev ramt af en flyvende trailer fra et godstog.

Seks mennesker omkom, og 16 er sårede.

Endnu kender ingen årsagen eller det reelle hændelsesforløb. Det er endnu for tidligt at komme med forklaringer på de seks personers tragiske død.

En havarikommission skal udrede, hvad der skete, og om dødsfaldene kunne være forhindret.

Det er meget lidt - ud over de kolde fakta - vi kan konkludere på nuværende tidspunkt.

Men det er værd allerede nu at rose politiet, der sammen med Beredskab Fyn og sundhedsberedskabet har stået for den store redningsaktion under vanskelige forhold.

Stormen gjorde det svært, tidspunktet med mange biler gjorde det vanskeligt at komme frem, og de mange mennesker på toget betød, at mange pårørende var involveret.

Om redningsaktionen forløb perfekt, kan vi heller ikke konstatere på nuværende tidspunkt.

Men politiet løste opgaven med at informere offentligheden med omtanke og stor åbenhed.

Da ulykken indtraf, blev broen spærret, og ulykken skabte dermed store bilkøer, der gjorde det umuligt for redningskøretøjerne at nå frem. Politiet løste opgaven ved at benytte Twitter, og i et samarbejde med danske medier blev vejen banet for de mange ambulancer.

De pårørende blev hjulpet med en særlig telefonservice sammen med en opfordring til de overlevende om at skrive hjem.

Politidirektøren i Fyns Politi, Arne Gram, besluttede tidligt at holde pressemøder. I første omgang klokken 10, senere kl. 12 og endelig kl. 15 trådte politiledelsen talstærkt op for at orientere offentligheden om den alvorlige ulykke og udviklingen i redningsarbejdet.

Flankeret af både beredskab og sundhedseksperter gav Arne Gram og Fyns Politi tilpas afmålte oplysninger, der kunne hjælpe både pårørende og andre involverede. Oplysningerne blev også brugt til at styre danskernes adfærd i forhold til ulykken. Politidirektøren udstrålede ro og tjek på situationen og så hver gang fremad mod de næste opgaver.

Trafikken mellem landsdelene var reelt stoppet det meste af onsdagen. Sidst Danmark blev lukket ned, var det sparsomt med oplysninger i adskillige timer. De to hændelser - det frygtede angreb i september og togulykken på Storebæltsbroen - kan ikke sammenlignes, men der var alligevel en klar forbedring i både viljen og evnen til at kommunikere med offentligheden.

Politiet bestod denne vigtige del.

Vi ved senere, om den redningsmæssige aktion var lige så succesfuld.