I dag bringer B.T. historien om 43-årige Dorthe Schandorff fra Kolding, hvis nabo har bygget om på sit hus, så det er blevet højere, end det var før.

Det er også blevet højere, end der i første omgang var givet tilladelse til, hvilket kommunen til Schandorffs store fortrydelse sidenhen har dispenseret fra.

Hun føler sig trynet og er ked af udsigten til den høje bygning, hvor der også er vinduer med frit kig fra naboen ind over hækken til Dorthe Schandorff. Derfor klager hun for at få sin ret.

Naboen i det høje hus mener ikke, han har gjort noget forkert i byggesagen, men mistænker Schandorff og hendes mand for, at de 'bare vil have et eller andet at brokke sig over'.

Man fornemmer, at der let kan opstå en anspændt og akavet stemning til en eventuel kommende vejfest.

B.T. har tidligere bragt en række artikler om strid mellem naboer.

Der var den kulørte historie om advokat Jan Leth Christensen, der under opførelsen af en luksusvilla i første række til Øresund i Hellerup kom i konflikt med en række af områdets beboere. Ikke mindst fordi Leth Christensen satte et hegn op, der gjorde det umuligt at gå forbi langs stranden, hvis man ønskede at fortsætte tørskoet.

Striden blev kulørt ved, at den udspillede sig for åbent tæppe i medierne og desuden havde deltagelse af celebre navne som filminstruktør Ole Bornedal og tidligere Venstre-formand Uffe Ellemann Jensen.

I den seneste tid har B.T. også beskrevet en anden spektakulær konflikt mellem naboer.

Sagen drejer sig om den fra medierne ret kendte Levakovic-familie.

Adskillige medlemmer af den berygtede og dybt kriminelle Levakovic-familie har klumpet sig sammen og bosat sig i en række lejligheder i det nybyggede kvarter CobraHave på Amager.

På kort tid har det afstedkommet så stor utryghed og frygt blandt områdets øvrige beboere, at både politi og et privat vagtværn patruljerer i området dagligt.

Ret mange oplever faktisk på et tidspunkt at komme i konflikt med en nabo. Så almindeligt er det, at det også er ikoniseret i Anders And-hæfterne, hvor Onkel Anders ikke så sjældent ligger i krig med naboen med det passende navn Knahrvorn.

For et par år siden søgte journalister fra B.T. aktindsigt i naboklager hos alle landets kommuner.

En efterfølgende gennemgang tegnede et klart mønster af, hvornår vi får nok af dem, der bor i nærheden af os selv:

Uenighederne blusser op på grund af byggesager, støj, lugt, uorden, speciel adfærd og sager om hegnssyn, hvor der er opstået uenighed om skellet mellem to grunde.

Det kan fylde voldsomt meget at ligge i konflikt med naboen, og det kan faktisk også være farligt for helbredet.

Forskning har vist, at der er tre gange så høj dødelighed hos dem, der har alvorlige konflikter med deres naboer, end hos andre.

Det høje stressniveau, en nabokonflikt kan medføre, nævnes som en nærliggende årsag.

Bibelen lærer os, at vi skal elske vores næste, og det falder mange af os ret let, hvis vi definerer vores næste som vores familie og venner.

Mere vanskeligt bliver det tilsyneladende, når det gælder dem i det næste – hus.

Det er let at være hellig, men jeg kan bestemt heller ikke selv sige mig fri for at have modtaget velbegrundede klagende og vrisne blikke fra underboen på trappen. Dernede ved de om nogen, at to børn og en larmende venneflok i weekenderne kan få et falsk spillende jazzorkester ude af takt til at virke som søvndyssende muzak til sammenligning.

I sommervarmen føles det ofte, som om vi kommer endnu tættere på vores naboer, fordi vi opholder os mere ude, og vinduerne står åbne for at ventilere i heden.

Det offentlige er naturligvis den ultimative instans, hvis der skal bringes orden i en voldsom strid mellem to naboer. Men det ville nu være smukkere, hvis vi kunne tale os til rette over hækken eller ude i opgangen. Så pas godt på din nabo i varmen – så han ikke koger over.