B.T. har gennem en længere periode beskæftiget sig med det bekymrende faktum, at sagsbehandlingstiden i sager om 'borgervendt kriminalitet' er eksploderet.

Konkret betyder det, at almindelige danskere, der har været udsat for indbrud, vold eller seksuelle krænkelser, må vente og vente og vente, før deres sag bliver afgjort ved en domstol.

Politiets og domstolenes sagsbehandling går simpelt hen for trægt.

Forklaringerne er mange – for eksempel er politiet blevet belastet af ekstraordinært meget arbejde i forbindelse med valget, bevogtningsopgaver og store sager som bombesprængningerne midt i København.

Men situationen er alligevel totalt uholdbar for de mennesker, der gerne vil have sagerne afsluttet, så de kan komme videre i deres liv.

Vi har skrevet stribevis at artikler om almindelige danskere, der er trætte af at vente – og også historier om folk, der tager sagen i egen hånd og tyer til selvtægt, når de oplever svigt fra politiet, der ikke har ressourcer til at hjælpe.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er ny øverste chef for et presset politi, så opgaven med at nedbringe sagsbehandlingstiden og genetablere tilliden til retsvæsenet på dette område er hans.

Forleden kom det frem, at der ville blive afsat 130 millioner til at nedbringe politiets pukkel af overarbejde, og nu kan B.T. så også løfte sløret for en ny handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Den beskriver, hvordan ventetiden i netop disse former for kriminalitet skal gøres kortere.

Af planen, der beskriver 'historisk høj sagsbehandling i politi og anklagemyndighed', fremgår det, at ofrenes ventetid skal reduceres med 20 procent i 2020 i forhold til de rekordhøje tal i første halvår af 2019.

Det er både klædeligt og glædeligt, at der er vilje til at tage fat på opgaven med at nedbringe den alt for lange sagsbehandlingstid og ventetid for ofrene.

Men det ville omvendt være på sin plads, hvis Hækkerup kommer op med en noget mere ambitiøs plan end den, der fremgår af den nye handlingsplan.

I første halvår af 2019 gik der 242 dage fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet, mens der i 2018 kun gik 149 dage.

En reduktion på 20 procent vil med andre ord ikke engang bringe tallene ned på sidste års niveau.

'Set ud fra et borgerperspektiv er den personfarlige kriminalitet voldsomt utryghedsskabende,' står der i handlingsplanen, og det er til gengæld svært at være uenig i. Så meget desto vigtigere er det, at der hverken går hele eller halve år, før den slags sager bliver afsluttet.