»Nå, hvad hed jeres vikar så i dag?« Det kan du passende spørge dit barn om, når I sidder ved aftensbordet og taler om jeres dag.

På mange skoler skal børnene nemlig forholde sig til et væld af voksne ansigter i løbet af det nye skoleår. Siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, er antallet af vikartimer således eksploderet på skolerne, viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Samtidig klager skolerne over, at det er svært at finde uddannede lærere til vikartjansene. »Det er tæt på umuligt at få uddannede lærere til at sidde klar ved telefonen hver morgen for at få at vide, om der er noget at lave eller ej,« siger Jørgen Rohde Wilms, der er skoleleder på Holmegaardsskolen i Næstved, til DR.

Der er jo en grund til, at det tager fire år at læse til skolelærer, så derfor vil en ufaglært vikar selvfølgelig ikke kunne give en undervisning af samme kvalitet som en uddannet. Men værre endnu så vil den store udskiftning af undervisere naturligvis også skabe usikkerhed og forvirring for især de mindste elever. Forestil dig, at du hver uge skal arbejde sammen med en ny kollega eller forholde dig til en ny chef. Det ville ikke være nemt, vel?

B.T. bragte tidligere på året en serie om den skiftende kvalitet på landets folkeskoler. I den forbindelse forklarede Per Fibæk Laursen, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, at det først og fremmest handler om den enkelte lærer, hvis eleven skal løftes fagligt. Ifølge professoren er det afgørende, at læreren sikrer ro i timerne, har et højt fagligt nivaeu, er i god dialog med forældrene og sætter forskellige mål til eleverne alt efter deres enkelte nivaeu. Alt sammen rimer meget dårligt på skiftende vikarer uden uddannelse.

I Danmark er viden den vigtigste ressource, og derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, at folkeskolernes undervisning har så høj en kvalitet som muligt. Skal det lykkes, skal alle gode kræfter sættes ind på at finde løsninger, der kan stoppe skolernes vikar-kaos.

Vi kan ikke være andet bekendt over for vores børn. tnk