Det er en statsminister med både stort personligt overskud og markant opbakning, der kan se tilbage på weekendens socialdemokratiske kongres i Aalborg, hvor hun blandt andet slog fast, at regeringen vil gennemføre en bindende klimalov inden jul. Det er om under 100 dage.

Der er meget, der går Mette Frederiksens vej. Der er fortsat rigtig fin medvind til den røde blok i meningsmålingerne, og i Venstre har man stadigvæk mere travlt med konstituering og intern splid efter Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens exit, end man har med at være bidsk og kritisk opposition.

Derfor har Mette Frederiksen også lettere spil, end hun måske helt har fortjent eller kunnet forvente.

Der mangler i hvert tilfælde stadigvæk klare svar på flere af de markante og klare løfter, der blev afgivet under valgkampen.

Det drejer sig om løfter som dem, der blev givet til Mint, om at kunne vende hjem til Danmark, og til Arne, der blev selve symbolet på Socialdemokratiets løfte om tidlig og 'værdig' tilbagetrækning til nedslidte. Arne er 59 år, hedder Juhl til efternavn og er for tiden sygemeldt bryggeriarbejder.

Det er efterhånden længe siden, at disse og andre løfter første gang blev afgivet, men endnu er der ikke kommet noget konkret på bordet i forhold til, hvordan de skal indfries.

Heller ikke, da begge løfter blev gentaget af Mette Frederiksen på kongressen, hvor Arne Juhl selv var til stede og blev mødt af klapsalver fra salen.

Hvad ønsket til Arne gælder, forsvarede Mette Frederiksen sig med, at det ikke var et let problem at løse: »For når vi ikke vil lave endnu en social ydelse, som kræver visitation og udredning – så tager det tid at lave den rigtige model. Til gengæld så gør vi det,« svor Mette Frederiksen.

Dansk Folkeparti holdt landsmøde samtidig med Socialdemokratiets kongres, og her havde man også fået øje på, at Arne stadigvæk venter.

»Det blev altså ikke Arnes tur, men Alis!« sagde Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, fra talerstolen på DF's årsmøde med en lidt søgt overgang til ønsket om mere grænsekontrol.

På B.T. har vi mere end noget medie beskæftiget os med sagen om Mint og de omkring 70 andre børn, der fik en integrationsvurdering, der gjorde, at de blev udvist fra Danmark.

Derfor føler vi os også særligt forpligtede til at minde Mette Frederiksen om, at Mint venter endnu.

Fuld respekt for, at Mette Frederiksen med målet om en snarlig klimalov og ved at gentage løfterne til Arne og Mint sætter hånden, eller det, der er værre, på kogepladen.

Men hun skal også vide, at det er en oplagt risiko, at nogen på et tidspunkt vil tænde for den.