Regeringen har taget fat på et problem, vi allesammen kender til, men som det har vist sig vanskeligt at gøre noget ved for alvor: Antallet af love og regler, der regulerer vores samfund.

Under den spøjse titel 'Meld en regel' opfordrede regeringen sidste år offentligt ansatte, der typisk administrerer vores love og regler, men også andre borgere, til at nominere håbløse og overflødige regler til destruktion.

Kampagnen løb fra oktober sidste år til februar i år.

Mange for til tasterne, og det forstår man let, for skoven med love og regler er sandelig vokset vildt, siden de 10 bud efterhånden blev til Jyske Lov for siden at mutere til dagens lov- og regel-morads med flere end 1.500 egentlige love med i nærheden af i alt 70.000 paragraffer.

Danskerne leverede i kampagnen omkring 1.200 konkrete forslag til overflødige regler, og af dem vil regeringen nu futte 300 styk af, oplyser innovationsminister Sophie Løhde (V).

De 300 regler er givetvis en god begyndelse, men ambitionen må være at fortsætte afbrændingen af lovjunglen med voldsom hast.

Der bør være nok at skære i, selvom regler jo altid er blevet til i et forsøg på at gøre noget bedre - aldrig i forsøget på at gøre noget værre.

I 2012 skrev Ugebrevet A4 på baggrund af en omfattende kortlægning af oplysninger i retsinformationsdatabasen, at der i de forudgående 30 år var kommet hele 65.000 danske regler, cirkulærer, love og bekendtgørelser til verden. Til sammenligning så blot 9.000 love, regler og cirkulærer dagens lys i de 40 år, der gik forud for dét.

Det tegner et billede af en lov-mølle, der maler fuldstændigt ukontrolleret med stigende bureaukrati og kontrol til følge.

Noget, vi naturligvis har brug for mindre af i Danmark - ikke mere.

Socialdemokraternes tidligere formand Mogens Lykketoft udtalte engang i afmagt over mængden af fremvoksende regler, at man kunne »fristes til at brænde det hele af og begynde forfra«.

Det er nok for voldsomt endda, men hvis Løhdes 300 regler kunne blive grundsten til en kontrolleret afbrænding, vil vi vi bestemt lune os ved bålet.