Københavns Kommune har et problem.

Ikke en udfordring, som er den pæne omskrivning, men et decideret problem.

Tilliden til, at Københavns Rådhus rent faktisk eksisterer for borgernes skyld, er helt tyndslidt, og for mange borgere er den helt væk.

B.T. har i en række artikler – 'Trynet af kommmunen' – det seneste år påvist, hvordan især Teknik- og Miljøforvaltningen i et utal sager har handlet i decideret ond tro mod borgerne. Der er tale om magtfordrejninger, rod i opkrævning af gebyrer, brud på forvaltningsloven og bevidste overfaktureringer vendt mod de skatteborgere, der betaler forvaltningens lønninger.

Læg dertil en rendyrket korruptionssag, der senere førte til en fyring, og som politiet nu er ved at undersøge.

Det skal retfærdigvis siges, at de mange uhyrligheder mod ganske almindelige borgere har fået konsekvenser. To direktører er netop blevet fyret efter en advokatundersøgelse, bekræftede B.T.s mange artikler.

'Vi har konstateret, at de oplysninger, som TMF har givet Teknik- og Miljøudvalget og borgmesteren om fortovsordningen, i flere tilfælde ikke har været retvisende eller fyldestgørende,' skrev advokatfirmaet Bech-Bruun.

Omskrevet til dansk betyder det, at de to embedsmænd har givet forkerte oplysninger til politikerne i sagen om de fortove, hvor kommunen lod borgerne betale en overpris på 10 gange den reelle pris.

Nu skulle man tro, at når man snyder og fører politikerne bag lyset, så bliver man fyret og smidt ud af klappen. Men sådan er det ikke i Københavns Kommune. Her er de to direktører godt nok blevet afskediget og sendt hjem med det samme. Men de får en kæmpeløn med. Alt i alt får de to fyrede embedsmænd 4,1 million kroner med i hånden og en lille million kroner ind på pensionskontoen. Læg dertil, at de får 50.000 kroner til at finde et andet job – outplacement, hedder det.

Det er en decideret hån mod skatteborgerne, at fyringer for IKKE at passe sit job skal belønnes med så lange fratrædelser, at det løber op i flere millioner.

Københavns Rådhus må ganske enkelt vurdere det rimelige i denne procedure, og om det kan forklares og dermed forsvares over for borgerne i kommunen. Det er deres skattekroner, der jongleres med.

Det er bevist, at den er helt gal med moralen og kulturen i Miljø- og Teknikforvaltningen. Det gør naturligvis ondt på de mange medarbejdere at læse dette, men alle problemerne er udgået fra toppen af forvaltningen og dermed sivet ned gennem rækkerne. Det kan kun den siddende borgmester, der er sygemeldt, ændre på, og det haster, hvor to topchefer er ude.

Københavns Kommune er landets suverænt største med 600.000 beboere og cirka 41.000 ansatte og et budget på 47 milliarder. Det er helt åbenlyst, at kommunen er alt for stor. Rådhuset har for ringe kontakt med borgerne, der er deres eneste kunder.

Der skal skrappe sager til at rette kursen på rådhuset.

Københavns Kommune bør splittes op i en række mindre enheder, enten som nye selvstændige kommuner eller som selvstændige enheder med eget råderum. Kommunen er for stor og for langt fra borgerne, desværre har politikerne svært ved at se det.

Med det er nødvendigt, for det gælder tilliden.