Kvinder fylder for lidt på de danske live-scener. Det har været en udbredt holdning i flere år. Alligevel har det afstedkommet en del virak, at spillestedet Forbrændingen i Albertslund har bekendtgjort, at de til næste år udelukkende vil booke kvindelige kunstnere. Ifølge en pressemeddelelse er beslutningen taget for at skabe debat om »den usunde balance på de danske live-scener«.

Er det sundt eller usundt? Uanset hvad man måtte mene om dét, så er det et faktum, at der langt oftere står mænd end kvinder på scenen, når højttalerne buldrer, og røgkanonerne pumper. Det er blevet et feministisk ritual at lave kønsstatistikker op til de større festivaller, når disse præsenterer deres respektive programmer. Her er mængden af mandlige kunstnere så godt som altid langt større end mængden af kvindelige ditto.

De optællinger dokumenterer imidlertid kun et problem, hvis dygtige kvinder bliver valgt fra på bekostning af ringere mænd. Koncerter er jo primært til for publikums skyld, og det er nok de færreste koncertgængere, der indløser billet for at høre ‘en kvinde’ eller for den sags skyld ‘en mand’. De fleste bruger deres penge på musik, de kan lide. Det er forlorent, at et statsstøttet spillested på forhånd udelukker nogle kunstnere alene baseret på deres køn - i dette tilfælde, fordi de er mænd. Man må ikke diskriminere på baggrund af køn, så det er i princippet en oplagt sag for Ligebehandlingsnævnet.

Nye ideer skal altid have en chance, men er der virkelig tale om en ny idé her? Det virker ikke konstruktivt at bekæmpe patriakatets dominans med patriakatets egne våben. Forbrændingen kan snildt fylde en årskalender med blændende kvindelige kunstnere, for dem er der heldigvis masser af i både Danmark og udlandet. Der er sikkert også koncertgængere, der vil støtte Forbrændingens initiativ alene ud fra en politisk overbevisning, så billetterne skal nok blive solgt. Men hvis det var en selvstændig position på markedet for koncerter - som publikum efterspurgte - udelukkende at lade kvindelige kunstnere optræde, så ville den slags steder nok allerede eksistere og trives.

Mænd skal naturligvis ikke have monopol på at optræde ved koncerter, men kvinder skal heller ikke. Det særprægede stunt har derfor komikkens skær, men har på den anden side allerede en succes i forhold til målet: Forbrændingen har fået sat fut i debatten om koncertstedernes kønskvoter.