De unge, smukke mennesker ligger allerede i stort omfang i deres teltlejre og giver den fuld gas under årets Roskilde Festival, der er nr. 49 i rækken, siden den første fandt sted i 1971.

Danmarks største festival er en fantastisk begivenhed. Fest, glæde og masser af musik – og oven i købet traditionelt en relativt sikker festival, størrelsen taget i betragtning.

I forhold til det enorme antal gæster og det enorme indtag af alkohol, disse mennesker konsumerer, sker der forholdsvis få ulykker og typisk kun lidt kriminalitet.

Roskilde Festival oplyser selv, at deltagerantallet i år er på over 130.000 mennesker.

En tilbagevendende hovedpine for festivalen er imidlertid campingområderne, når festivalen er slut, og de enorme teltbyers beboere slingrer hjemad igen.

Tilbage står nemlig, hvad der ligner en forladt flygtningelejr: efterladte telte og pavilloner, luftmadrasser, soveposer, havestole, smadrede musikanlæg og en masse andet affald.

Det er på en måde et imponerende syn, men det er også et lidt skræmmende og sørgeligt syn. For alt, der bliver efterladt på pladsen, bliver til affald.

Roskilde Festival er måneder om at få ryddet op og gjort klar til næste års festival.

På deres hjemmeside beskriver de den sindrige proces, som hundredvis af frivillige arbejder sig igennem for at skaffe alt affald af vejen:

Først kæmmes områderne for farligt affald som batterier, glasflasker og luftmadrasser.

Siden indsamles metal som teltstænger og pløkker, og til sidst skrabes alle telte og resten af affaldet sammen og køres til forbrænding. Cigaretskodder og kapsler opsamles efterfølgende ved håndkraft.

I 2017 blev arbejdsindsatsen opgjort til 16.000 timer – det svarer til, at det ville tage en fuldtidsansat mere end otte år at rydde op efter festivalens gæster.

Men i år må der være gode nyheder!

Greta Thunberg er slået igennem for alvor, og man fornemmer, at de yngre generationer har taget klimabudskabet til sig. Derfor må man også forvente, at det bliver helt anderledes i år. Der MÅ simpelt hen blive meget mindre at rydde op.

For det kan da ikke passe, at man kan skolestrejke for klimaet den ene dag og efterlade sit ellers glimrende telt med tilbehør på Roskilde Festival den næste, kan det?

Der lyder med rette hårde ord fra de yngre generationer til de ældre for at have passet for dårligt på planeten. De unge har en pointe, men de må også træde i karakter og bevise, at de selv har tænkt sig at handle anderledes. Ellers klinger kritikken hult.

Et almindeligt telt er billigt nok til, at det selvfølgelig er fristende at lade sit tømmermandsplagede legeme slippe for at pakke det sammen, så det kan bruges igen næste år. Men den går ikke. I år er I, smukke unge mennesker, nødt til at gøre en midaldrende mands kynisme og skepsis til skamme.

Roskilde, er I der?! I år tager I teltene med jer hjem!