På B.T. modtager vi dagligt tips til historier fra hele landet. Det er vi taknemmelige for. Det bringer os nemlig gang på gang på sporet af både spændende og vigtige sager, som vi kan behandle journalistisk.

Mest benyttet er vores tip-mail, 1929@bt.dk, der ofte fungerer som en ventil for folk, der har fået nok, og som ikke vil holde kæft med deres viden.

Her indrapporteres oplevede uretfærdigheder eller mistanker, der måske trænger til at blive efterprøvet og måske komme frem i lyset.

Forleden modtog vi et anonymt tip om at se nærmere på en bestemt tilsynsrapport for Zen Huset, et bosted for voksne autister i Melby.

Og det var artige sager, man her kunne læse, skulle det vise sig.

Ifølge rapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden har medarbejdere angiveligt omtalt beboerne med lidet flatterende betegnelser som 'klamme so og fede ko', men det tilsyneladende svigt er desværre endnu større end det.

Tilsynet skriver nemlig videre, at det har modtaget dokumentation for, at flere i personalegruppen har delt krænkende billeder og videoer af borgerne. Billederne er af private situationer og delt i tråde på beskedtjenester som Messenger og WhatsApp.

»Billeder og videoer er ledsaget af tekst og beskeder, der vidner om, at tilgangen til borgerne er nedværdigende og hånende,« står der i rapporten.

Kønnere bliver situationen bestemt ikke af, at en af dem, der delte billeder og videoer, var bostedets tidligere leder og medstifter.

Handlingerne er ifølge socialtilsynet faktisk så krænkende og nedværdigende, at man ikke er tryg ved, om bostedet overhovedet kan varetage opgaven med at passe ordentligt på stedets beboere.

I dag har bostedet fået ny leder og ny bestyrelse, men socialtilsynet vurderer alligevel ikke, at bostedet skal have lov at fortsætte.

Om det ender med, at Zen Huset må lukke som konsekvens, ved vi endnu ikke – den endelige afgørelse om et eventuelt ophør vil først blive truffet, når socialtilsynet har behandlet bostedets klage over afgørelsen.

Når en sag som denne kommer til offentlighedens kendskab, skyldes det i første omgang, at nogen har forsynet tilsynet med dokumentation for det skete. Nogen har fundet ud af, hvad der foregik, og nægtet at tie med sin viden.

Siden har tippet om bostedet så fundet vej til B.T., hvor vi nu kan fortælle historien til en bredere kreds.

Gud ske tak og lov for folk, der ikke bare holder deres kæft. Hvis du har det næste tip, så ved du, hvor du skal sende det hen.