En intern og kringlet fnidder-sag i rød blok om Danmarks EU-politik er ikke noget, der rydder dagsordenen i disse dages nyhedsbillede. Og godt for dét.

Men den omtalte sag blotlægger en interessant tænkning hos SF-profilen Karsten Hønge, som vi tidligere fra denne plads vovede at kalde for en ægte ‘Høngerøv’, da han under sidste års valgkampe lavede en stærkt kontroversiel manøvre, der kom ham selv til gode, men samtidig gjorde vælgerne til grin.

Hønges valgslogan var dengang »Ikke mere pis, tid til klar tale«, men det viste sig at stemme dårligt overens med virkeligheden og nærmest forholde sig omvendt; ingen klar tale, masser af det andet:

Hønge stillede op som stemmesluger for SF til valget til EU, og han fik også stemmer nok til at indløse en billet til parlamentet.

Det viste sig dog, at Hønge tilsyneladende aldrig havde haft intentioner om at blive EU-politiker, men hellere ville fortsætte karrieren i Folketinget. I hvert fald opgav han sporenstregs efter valget sit mandat og overlod det til Kira Marie Peter-Hansen - og tog dermed fusen på dem, der havde stemt på ham personligt.

Og nu til fniddersagen, der atter røber Hønges væsen:

Før valget var det magtpåliggende for Socialdemokratiet at arbejde for indførelsen af en ‘social protokol i EU’.

»Socialdemokratiet vil indføre en social protokol i EU, som sikrer, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår efter den nationale standard« og videre: »Princippet er enkelt: I Danmark gælder den danske model. Man skal arbejde til dansk løn og på danske vilkår. Al relevant EU-lovgivning skal ske med respekt for den danske model«, fremgik det af et udspil fra partiet.

Siden ramte virkeligheden, og S måtte sande, at opgaven med at indføre en sådan protokol ville kræve en traktatændring, og at det nok ligger lidt uden for mulighedernes verden, sådan umiddelbart.

Det kunne man nok have forudset, inden man afgav det arbejdsløfte til vælgerne, og det er aldrig kønt at se et parti love at kæmpe for noget før et valg for at droppe ideen igen umiddelbart efter.

Endnu mere uskøn er imidlertid Karsten Hønges efterfølgende kritik: »Jeg er noget overrasket, det må jeg sige. Det kan ikke nytte noget, at de spiller ud med noget under valget, og så efterfølgende finder ud af, at det ikke kan lade sig gøre,« lød det som kommentar til socialdemokraternes tilbagetog.

Gad vide, om Hønge har glemt, at han nærmest selv har forfattet kapitlet om dén finte i politikerledens encyklopædi.

Tilbage i 2014 fik Karsten Hønge tilnavnet ‘Vikaren fra Helvede’, da han midlertidigt kom i Folketinget som stedfortræder for Anne Baastrup.

Nu er han efterhånden bare en helvedes hykler.