Det er artige sager, B.T. i de senere år har gravet frem om forholdene på Københavns Rådhus i almindelighed – og i Teknik- og Miljøforvaltningen i særdeleshed.

Korruption i forbindelse med en byggesag, overfakturering af borgere for kommunale ydelser og – naturligvis – hele miseren med tidligere borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsområdet Anna Mee Allerslevs bryllup på rådhuset. For blot at nævne et udpluk.

For omkring 20 år siden udstillede en gruppe journalister – Konceptionisterne kaldte de sig – hvad de dengang døbte 'Dansk Forvaltningskunst' i en spektakulær udstilling på et af Københavns fornemmeste gallerier, Galerie Asbæk i Bredgade.

Udstillingen bestod af forskellige dokumenter, typisk erhvervet gennem aktindsigt i dækningen af forskellige politiske skandalesager, samlet i 'Magtens Galleri'.

Hvert dokument blev et 'værk', der dokumenterede forskellige politikere og embedsmænds fantasifulde krumspring for at dække over sandheder og vildlede offentligheden i den politiske proces.

Måske skulle man overveje at booke Asbæk til en ny udstilling i nær fremtid – det er ikke utænkeligt, at vi alene fra B.T. kunne levere stof nok til en hel særudstilling.

For tiden skrælles løget i en speget sag om Teknik- og Miljøforvaltningens forhold til advokat Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, der uden om udbudsreglerne har bonet kommunen for 14,8 millioner kroner på tre år – svarende til 34.000 kroner pr. arbejdsdag. Paradoksalt nok ved at bistå kommunen i andre skandalesager som 'fortovssagen', hvor det blev afsløret, at kommunen afkrævede flere boligejere 10 gange for meget for renhold af fortove.

I det netop afpillede lag i løget dokumenteres det, hvordan embedsværket tilsyneladende førte en politiker, Venstres medlem af Borgerrepræsentationen Jens-Kristian Lütken, bag lyset, da han spurgte ind til udgifterne i ovennævnte fortovssag. I stedet for at man blot svarede på det stillede spørgsmål blev Lütkens spørgsmål 'præciseret' – men reelt bare omformuleret – så man kunne oplyse, at udgifterne var på 320.000 kroner, mens det rigtige svar på politikerens spørgsmål var mindst to millioner kroner højere.

Det er i dette svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at kommunen estimerer udgifterne til advokatfirmaet Nielsen Nørager og partner Anders Valentiner-Branth til 320.000 kroner i et politikersvar. Det reelle beløb er dog langt højere.
Det er i dette svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at kommunen estimerer udgifterne til advokatfirmaet Nielsen Nørager og partner Anders Valentiner-Branth til 320.000 kroner i et politikersvar. Det reelle beløb er dog langt højere.
Vis mere

Embedsværket så sig ude af stand til at besvare politikerens fulde spørgsmål, selv om det lykkedes fint for B.T. efter at have fået aktindsigt i dokumenterne at lægge de 11 tal på de forskellige fakturaer sammen og få det sandfærdige resultat.

»Jeg tog embedsmandens påstand om, at forvaltningen ikke evnede at lægge beløbene sammen, for gode varer,« siger Jens-Kristian Lütken.

Det er med andre ord halen, der har logret med hunden i denne sag – og ikke omvendt, som det sig hør og bør.

Kommunal 'forvaltningskunst' på skræmmende højt plan.