De danske politichefer modtog i år bonus for veludført arbejde.

Sådan er det mange steder i både det private og det offentlige system. Bonus er ofte knyttet til lønnen og gives for en særlig indsats, der er opnået det pågældende år.

Langt de fleste steder er bonus en anerkendelse af særlig dygtigt arbejde, og fordi man – i virksomheden eller det offentlige – har opnået særlige resultater, der er vigtige og kan måles.

Sådan er det ikke i politiet. Eller rettere: Det ved vi faktisk ikke.

Politimestrenes bonusser løber samlet set op i godt en million kroner fordelt til 13 chefer. Der er kun en politichef – på Bornholm – der ikke har fået bonus. Resten har fået mellem 35.000 og 170.000 kroner. Landets rigspolitichef – landets øverste boss ud over justitsministeren – fik 90.000 kroner i bonus.

Bonusfesten står i direkte kontrast til den virkelighed, som ofrene for kriminalitet oplever. B.T. har i flere måneder afdækket, hvordan ventetiden på sagsbehandlingen blot er steget og steget og i dag er på rekordlange 376 dage.

Det kan altså ikke være derfor, at politiets chefer får bonus. Den borgervendte kriminalitet – som det hedder i bureaukratsprog – er altså ikke en del af det lønprogram, som cheferne bliver målt på.

Det virker provokerende på de fleste og virker komplet ulogisk. Politiet skal naturligvis behandle sagerne så hurtigt som muligt, for at befolkningen bevarer tilliden til systemet. Det er også derfor, at politikerne udtrykte forargelse over bonusordningen, da det kom frem.

Landets justitsminister reagerer nu, og B.T. kan mandag fortælle, at Nick Hækkerup vil arbejde på at få bonuslønnen nedlagt.

Ros for det, Nick Hækkerup.

Lønningerne i det offentlige skal være i orden, og bonus kan være en løsning. Men det må og skal være transparent. Vi – borgerne – skal kunne se og vurdere, om pengene bliver benyttet fornuftigt.

Der skal være en sammenhæng og endda en fornuftig sammenhæng mellem bonus og de resultater, der er opnået. Det kan landets politichefer ikke i dette tilfælde, og man må undre sig over, at de i det hele taget kom til udbetaling med så ringe resultater.

Nick Hækkerup varsler, at resultatløn ikke længere skal være en del af lønnen på Justitsministeriets område, og dermed dør bonusordninger.

Det er ikke noget i vejen med resultatløn på det offentlige område, men resultaterne skal være reelle og give mening for, at de kan udbetales.

Måske er Nick Hækkerups holdning også regeringens samlede syn på løn i det offentlige.

Det vil betyde et kæmpeopgør med hele den offentlige sektors vilkår.