Hvert år stiger presset på studieboligerne i de store danske universitetsbyer.

B.T. har sat fokus på udviklingen i en serie artikler, der dokumenterer, at det er en klar udfordring for mange studerende at skaffe sig tag over hovedet op til studiestart. I København alene mangler der flere tusinde boliger, hvis alle, der ønsker en studiebolig, skulle have tag over hovedet.

Problemet er det samme hvert år – hvis det da ikke oven i købet er voksende.

Artiklerne viser, at der er bedre muligheder, hvis man er villig til at flytte lidt uden for byen og acceptere en vis rejsetid til studiet.

Men det er godt for København og andre storbyer at have studerende boende, og selvfølgelig er det at foretrække for alle, hvis de unge kan bo i nærheden af de uddannelser, de er indskrevet på.

Overborgmester Frank Jensen håber på at kunne bygge 12.000 nye ungdomsboliger de næste 12 år. Halvdelen af dem skal være almene og dermed have en lavere husleje end private ungdomsboliger. Men problemet er under alle omstændigheder velkendt – og endnu ikke i nærheden af at være løst.

I en af artiklerne i B.T.s serie om ungdomsboliger beskrives Urban Riggers, som er flydende ungdomsboliger, der er lavet af gamle containere, på Refshaleøen i København. Boligerne er tegner af Bjarke Ingels tegnestue, BIG, og udviklet i samarbejde med Grundfos og Danfoss efter bæredygtige principper.

De små etværelseslejligheder kan købes som ideelle anparter for omkring en million kroner og må ejes af alle, men kun bebos af studerende.

Huslejen ligger mellem 3.000 og 4.000 kroner om måneden med forbrug.

Et andet sted på Refshaleøen bor 164 studerende i en klynge containere på land. CPH Village hedder projektet, som to unge iværksættere står bag.

Konceptet er midlertidige boliger til unge under uddannelse. Når området på et tidspunkt skal byudvikles, skal den lille containerby væk igen.

De attraktive containerboliger er svære at få fat i. Dels fordi der skal penge op af lommen, dels fordi der endnu ikke er indrettet ret mange containere til studieboliger. Men hver gang én studerende flytter ind i sådan en container, bliver trykket på andre studieboliger mindre.

De to projekter er hver for sig for små til at løse alle udfordringerne med manglende studieboliger i hovedstaden og andre steder, men de viser vejen.

København, Aarhus og Aalborg har masser af havn og også endnu tomme og uudnyttede arealer, hvor man kan opstille den slags midlertidige containerbyer. Helt i tråd med ønsket om bæredygtighed, og helt i pagt med Danmarks historie som skibs- og også containernation.

De store universitetsbyer må gøre alt, hvad de kan, for at give de driftige iværksættere de bedst mulige betingelser for at løse problemerne.