Torsdag blev superiværksætteren Lars Larsen bisat fra Sejs-Svejbæk Kirke.

I de seneste dage er det rigt beskrevet, hvordan han ud af ingenting skabte livsværket Jysk som en fantastisk forretning, der gav ham skudsmålet 'Danmarks bedste købmand'.

»Jeg elsker at betale skat. Jo mere, jo bedre,« sagde Lars Larsen i forbindelse med, at han i 2018 modtog Den Berlingske Fonds Hæderspris. Det betød nemlig, lød rationalet, at han bidrog til det danske samfund.

Jysk gør med sin milliardomsætning Danmark rigere, og virksomheden skaber arbejde til tusindvis af danskere, der også betaler skat af deres løn.

For tiden døjer Mette Frederiksens regering med at finde finansiering til alle løfterne og visionerne i det såkaldte forståelsespapir, der danner grundlag for regeringens arbejde og støttepartiernes støtte.

På SF's sommergruppemøde understregede formand Pia Olsen Dyhr igen vigtigheden af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. For blot at nævne ét af de punkter, der skal findes skejser til.

Der skal findes ialt omkring 10 milliarder kroner, hvis alle ideerne skal blive til virkelighed. En regning, Mette Frederiksen allerede tidligt på ærlig vis indrømmede, ikke var fuldt finansieret. Det arbejde ligger nu for.

I løbet af ugen har Mette Frederiksens støttepartier så tilkendegivet, hvordan de mener, at hullerne skal lukkes, og det overrasker sikkert de færreste, at der skeles til højere skatter:

SF ventilerer en genindførelse af en formueskat på 0,5 pct., og Enhedslisten vil beskatte aktie- og kapitalindkomst som lønindtægter.

Der gemmer sig på en måde en ædruelig pointe i det sidste, for hvorfor skal der være forskel på, hvor meget man betaler i skat, alt efter hvordan man tjener sine penge? Men løsningen er naturligvis ikke at harmonisere de to tal ved automatisk at løfte den 'lave' skat til den højere – målet må være at gå den modsatte vej.

Mange danskere er, som Lars Larsen var det, i det store og hele tilfredse med at aflevere en stor bid af deres indtægt til staten i bytte for velfærd, infrastruktur og velfungerende samfundsinstitutioner.

Men det er klart, at man ikke kan forvente, at denne velvilje strækker sig ud i det uendelige.

Hvor ville det dog derfor være forfriskende, hvis SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet arbejdede lige så målrettet på at skabe grobund for 'den næste Lars Larsen', der gør Danmark og os alle sammen rigere, som de tydeligvis gør på at skrue forskellige skatte- og afgiftssatser opad.