Der er ikke noget, der kan sætte sindene i kog som planerne om en bro.

Det sker hver gang – så sikkert som 'amen i kirken'.

Trafikminister Benny Engelbrechts melding om at fortsætte den forrige regerings arbejde med at undersøge forholdene, så der kan træffes en endelig beslutning, fik den forventede effekt.

Protester overalt. Ikke mindst på de sociale medier.

Trafikministeren har foreløbig bevilget penge – 60 millioner – til en forundersøgelse, der senere kan skabe en Kattegat-bro mellem Sjælland og Jylland. Længere er vi ikke på den rejse.

Ruten ser ud til at gå fra Røsnæs på Sjælland over Samsø til Hou i Jylland – eller omvendt. Det er denne rute, der har fået protesterne til at blusse op hos både naturaktivister og beboerforeninger.

'Stop motorvejen over Samsø' hedder en forening, hvis formand argumenterer for, at Samsø netop er en ø, der ikke skal forstyrres, og 'vi har ikke brug for broen. Vi har udmærkede færger', som han siger.

Sådan var argumenterne også, da Poul Schlüter i 1980'erne besluttede, at vi skulle bygge Storebæltsbroen, der endegyldigt kunne binde Danmark sammen. Protesterne var faktisk meget voldsommere på den tid, hvor man enten var for eller imod. Man kunne ikke bare være ligeglad.

Broen over både Storebælt og Øresund har siden vist sig at være gigantiske succeser. Langt større, end de største optimister havde forventet. Brugerne elsker nemlig broer, der gør, at vi kan transportere os selv hurtigt og fleksibelt rundt i vores biler. Storebæltsbroen bliver nu betalt tilbage langt hurtigere, end de første beregninger viste, fordi vi bruger den mere end forventet.

En kommende bro over Kattegat vil binde København og Aarhus meget tættere sammen og dermed sikre, at de absolutte vækstlokomotiver i landet kan udnytte hinanden yderligere. Der er heller ingen tvivl om, at brugerne vil elske at benytte en kommende Kattegat-bro, der sparer bilisterne for halvanden times transporttid.

Det er klogt af trafikminister Engelbrecht at insistere på, at forundersøgelsen skal have biler og tog med i beregningerne. Kommende togforbindelser vil nemlig være et godt argument i forhold til klimaberegningerne, som naturligvis også kommer med i protestkoret.

Tilbage står, at der naturligvis skal tages et øget hensyn til de naturområder og de mennesker, der bor i de berørte områder. Der er ingen, der siger, at ruten skal gå lige nøjagtig der, hvor der nu er slået streger. Den optimale forbindelse tager naturligvis hensyn, men den aflyser ikke en åbenlys stærk ide.

Protesterne vil fortsætte, og de vil blive endnu kraftigere, men Benny, stå fast – du har en god og sikker ide.

Få den bro bygget.