Statsministeren har høstet stor ros – også i disse spalter – for sin håndtering af corona-pandemien. Hun har selvsikkert og med stærk kommunikation haft en sikker hånd på roret.

Danmark er nu på vej ind i en ny og usikker fase, den kontrollerede åbning.

Det er derfor på tide, at Mette Frederiksen bliver helt ærlig og skarp på vejen frem. Vi har krav på at vide hvad det er for en strategi, der er valgt.

Det er afgørende for landets befolkning at få klarhed over, hvornår hun og myndighederne anser problemet for håndteret, så vi igen kan vende tilbage til normalen. Der er ingen, der forlanger datoer eller klare markeringer. Men det er afgørende at vide, hvad vi sigter efter.

Grundlæggende ser det ud til, at der er to strategier, en flokimmunitet eller en inddæmning. Eller en kombination af de to. Ifølge Statens Serum Instituts faglige direktør, Kåre Mølbak, ser det ud til, at vi sigter efter en kontrolleret flokimmunitet. Han sagde til Politiken, at isolering og inddæmning af virus er passé. Vi skal næsten alle have corona på et passende tidspunkt, for vi kan alligevel ikke stoppe den. Vi skal blot sikre, at vi ikke får så mange smittede, at sundhedsvæsenet bryder sammen.

Der er vi langt fra. Endda meget langt fra. Der er flere end 1000 respiratorer her i landet, og der er i øjeblikket 'kun' 503' indlagte på corona-afdelingerne, heraf er 139 på intensiv. Det er langt fra at presse kapaciteten.

Den anden mulighed er at teste, spore og isolere alle mennesker, der kommer i nærheden af coronavirus og på den måde afskære virus fra at sprede sig. Vort naboland Tyskland har foreløbig succes med denne model, som iøvrigt er den samme, som Sydkorea benyttede.

Begge modeller ser ud til at fungere i de to respektive lande, skønt ingen endnu kan udråbes til at have den rette model.

Omkostningerne for de to modeller synes til gengæld at være overordentlig forskellige. Vores danske model er kostbar for hele samfundet. Lige nu kommer den ene økonomiske prognose efter den anden, der ikke umiddelbart ser ud til at underdreje samfundet, men dog forudser en nedtur. Det er værd at notere sig, at på blot en uge er Det Økonomiske Råd nået frem til, at boligpriserne vil falde mere end 10 procent – for en uge siden forudså de et fald på 2 procent. Udviklingen går stærkt, og det er svært at prognosticere selv for de ypperste økonomer.

Den danske befolkning har vist sig villig til at bære de store byrder, som denne karantæne er udtryk for. Mange har mistet arbejdet, andre har mistet deres selvstændige virksomhed, og meget store firmaer og hele brancher står lige nu over for store økonomiske udfordringer. Virksomheder, som vi troede var sunde, står foran en truende konkurs.

I denne situation er det afgørende vigtigt, at befolkningen er klar over, hvilken kurs vi følger. De mennesker, der har isoleret sig frivilligt for at undgå den smitte, der kan være livstruende for dem, har krav på at vide, hvad de skal pejle efter. Hvornår er det sikkert at forlade isolationen? Hvad skal de se efter?

Det kan ingen i dag svare på, for vi kender ikke statsministerens kurs.

Det er Mette Frederiksens opgave at være åben og fortælle os, hvad der i vente. Det er statsministerens opgave at fortælle os – råt for usødet – hvilken vej vi rejser på. Skal så mange som muligt have coronacvirus, medens vi venter på den helbredende vaccine, eller skal vi reducere smitten i at sprede sig med alle midler.

Vi ved det ikke.

Du kan ikke gøre det alene, Mette. Du skal have os allesammen med på kuren de kommende mange måneder, for ellers virker den ikke, og det bliver unødvendigt dyrt – menneskeligt og økonomisk. Den bedste måde er åbenhed, ærlighed og involvering af så mange parter som muligt. Herunder de andre politiske partier på Borgen.