»Meget går godt. Det gør faktisk det meste.«

Citatet er hentet ordret fra Mette Frederiksens første åbningstale. Det meste går faktisk godt, og så skulle man tro, at talen ville handle om et land, hvor 'få har for meget og færre for lidt'.

Sådan gik det ikke.

Åbningstalen tegnede derimod et ret dystert billede - ikke mindst af den offentlige sektor. Det var formentlig derfor, at Mette Frederiksen flere gange pointerede at, 'velfærden kommer først'.

»Velfærden først. Større retfærdighed. Et grønnere Danmark.«

Talen indeholdt ikke mange løfter, udover de 1.000 ekstra sygeplejersker og en milliard kr. til grøn forskning, men derimod en forsikring til de offentligt ansatte, om at de er set og hørt.

Landets offentligt ansatte har for travlt og arbejder for bureaukratisk, ifølge Mette Frederiksen. Det er skemaer og kontrol, der driver deres dagligdag, mere end det er omsorg for den enkelte. Landets hjemmehjælpere var i centrum for statsministerens tale.

Det er muligt, at medarbejdere i det offentlige har travlt, men det er min påstand, at de ikke har mere travlt end andre i dette samfund.

Hvis Mette Frederiksen ønsker at sætte velfærden først, skulle hun i stedet tale om de borgere, der netop har brug for ældreplejen.

Den nye regering kan hælde alle de milliarder af kroner, de ønsker, ned i den offentlige ældreomsorg, uden at det får den nødvendige effekt. Det er ikke kun penge, det handler om.

Min svigermor er i øjeblikket afhængig af hjemmepleje seks gange i døgnet leveret af en stor kommune. De fleste hjemmehjælpere og sygeplejersker kommer helt sikkert med den bedste intention, men for det første kommer der hele tiden nye hjælpere på besøg. For det andet ved de aldrig, hvad de tidligere har foretaget sig, og for det tredje har de aldrig noget ansvar.

Den service er en ynk.

For det første fordi koordinationen er ikke eksisterende. Ældreområdet er stort, kommunen er stor, og det er ganske enkelt umuligt at lave en dedikeret nær og personlig indsats på den måde.

For det andet er ansvaret og indflydelsen taget fra de enkelte medarbejdere. Eller også gider de ikke have den. Konsekvensen er i hvert fald et meget dyrt og ringe fungerende ældrepleje - i den kommune.

Vi kan ikke betale os ud af dette, Mette Frederiksen. Vi kan heller ikke tale os ud af det, selvom statsministeren forsøgte i åbningstalen.

Det er afgørende, at borgerne er i centrum, når det gælder den offentlige service - ikke medarbejderne. Her skuffede Mette Frederiksen fælt, og hvis hun har ambitioner om at løfte velfærden markant, er det ikke flere penge, der er afgørende. Det er derimod en brutal omstrukturering mod noget mindre og en drastisk mentalitetsændring mod mere ansvar til den enkelte medarbejder. Som så også skal tage ansvaret på sig.

Hvis du vil velfærden først, er det borgerne først.