Vidste du, at hver gang du giver penge til velgørende formål via Betalingsservice, betaler du også et gebyr.

Det kommer formentlig bag på de fleste, at Nets opkræver 4,32 kroner, når hjælpsomme danskere giver 100 kroner til eksempelvis Børns Vilkår.

Det er et voldsomt gebyr, og det har da også fået den ellers besindige formand for Børns Vilkår til at blive decideret rasende: »Jeg har fået nok,« siger han til B.T.

Velgørenhedsorganisationer lever hovedsageligt af donationer fra enkeltpersoner eller virksomheder, og der følger sjældent nogen krav med. Pengene bliver givet af et godt hjerte og et ønske om at hjælpe. Danskerne er ret gode til at støtte velgørenhed, skønt vi har et skattesystem, der har vænnet os til, at Moder Danmark klarer det meste.

Der kan være tale om virkelig mange penge. Eksempelvis samler de fleste velgørenhedsorganisationer flere millioner kroner ind hvert år på deres årlige indsamlinger. Kræftens Bekæmpelse samler hvert år mere end 125 millioner ind på deres store indsamlingsshow sammen med TV2.

Det er en del af arbejdet med velgørenhed at samle penge ind, og det er en del af arbejdet at være transparente og tydelige med, hvad de indsamlede midler benyttes til. Der er en grundlæggende frygt for at blive anklaget for at være grådig, når danskerne har doneret pengene.

Den indsigt burde Nets også have. Hele 5,6 millioner kroner har Betalingsservice tjent på Børns Vilkår, Red Barnet og Røde Kors via donationer. Penge, som velgørenhedsorganisationerne har været nødsaget til at sende retur til Nets.

Det er grådighed, kalder direktøren for Børns Vilkår denne praksis. Nets har i hele sin levetid levet med anklager om en umåde skæv holdning til penge. Nets bevilgede kæmpe aktieoptionsordninger til cheferne, der alle blev hovedrige på alt for kort tid.

Hos Nets mener man, at gebyret er udtryk for den rette pris – og så alligevel ikke. Hvert år betaler Nets nemlig mere end en million kroner retur til Isobro, der er en fælles organisation for 190 organisationer.

Det virker som en bureaukratisk og meget lukket model. Først opkræver vi pengene, så sender vi dem retur med Nets i den kontrollerende rolle.

Lav nu bare ordningen om med det samme, sænk gebyret på den enkelte transaktion. Det er enkelt, og det er retfærdigt.