Med sådan en overskrift forestiller man sig måske et kommunekontor fuldt af kaniner, der hopper rundt og skaber panik i kontorlandskabet, men det er langt mindre muntert.

B.T. afslører i dag, hvordan det er tilfældigt, hvad borgere i København kommer til at betale for sagsbehandling af byggesager.

Prisen afhænger nemlig blandt andet af, hvilken medarbejder der behandler sagen. Udføres sagsbehandlingen af en person under oplæring, en såkaldt trainee eller elev, betaler man nemlig både for de ekstra timer, der løber på sagen på grund af manglende rutine, og for de timer, en seniormedarbejder bruger på sagen og på at være mentor for nybegynderen.

En praksis, som en ekspert med god grund kritiserer kommunen for.

I dag fortæller B.T. om en af disse byggesager. Det er historien om Rune Gitz-Johansen – en helt almindelig borger i København med et ønske om at bygge et skur på sin grund. Han modtog en regning på 14.500 kr. for behandling af byggeansøgningen.

Blandt andet fordi en elev bad Gitz-Johansen om at indsende plantegninger af et kaninbur, der blev mistænkt for at være en ulovlig bygning. Også en vandtank på en palle blev der krævet tekniske tegninger af.

Først efter flere korrespondancer og inddragelse af adskillige andre instanser i kommunen blev kravet frafaldet – men besværet løb stadigvæk på gebyret.

Magtarrogancen viste sig total, da Gitz-Johansen, som undrede sig over den gigantiske regning, klagede og samtidig bad om at få at vide, hvad de mange penge dog var gået til – men fik afslag. Først da han søgte aktindsigt i egen sag, kom uhyrlighederne for en dag:

I alt har 12(!) medarbejdere fra kommunen arbejdet på sagen om Gitz-Johansens skur.

Det er ikke fair, at regningen for en borgers byggesag afhænger af evnerne hos sagsbehandleren. Ej heller, at man ikke umiddelbart kan få indsigt i, hvad man betaler for. (Og hvad er det i øvrigt for et sygt system, vi har fået bygget op, hvis det kræver 12 menneskers øjne på en byggeansøgning om et skur?).

Konfronteret med sagen vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu undersøge, om den nuværende praksis om ekstrabetaling, når elever udfører sagsbehandling, er i strid med reglerne.

'Det gør vi som det første efter sommerferien,' siger hun til B.T.

Vi venter i spænding.