For et par år siden skrev producent Julie Ralund og livsstilsekspert Flemming Møldrup en modig kronik i Berlingske om deres smertefulde skilsmisse.

På trods af bitterhed, sorg og vrede havde de truffet en bevidst beslutning om altid at elske deres fælles barn højere, end de i perioder hadede hinanden.

Med den beslutning var de tvunget til at sætte datterens behov over egne og løse deres konflikter til datterens fordel, selv om det krævede kamelslugning hos begge forældre. Med beslutningen mistede de helt 'muligheden for at stikke en kæp i hjulet' for eksen, som de selv beskrev det.

Det er desværre ikke alle skilsmisseforældre, der kan tilvejebringe sådan et klarsyn midt i den krise, en skilsmisse ofte er, og ofte må det offentlige desværre rode kastanjerne ud af ilden.

Tidligere foregik den slags i Statsforvaltningen, men med den nye skilsmisselov, der trådte i kraft 1. april, blev Statsforvaltningen afløst af det såkaldte Familieretshus, der skal hjælpe med aftaler om samvær, bopæl og forældremyndighed, hvis forældrene ikke selv kan blive enige i de omkring 15.000 årlige skilsmisser i Danmark.

Familieretshuset er tænkt som en bølgebryder for sagerne, inden de ender i familieretten, hvis uenigheden er total.

Familieretshuset skulle forhindre skilsmissesager i at blive trukket i langdrag, men paradoksalt nok er det nu netop selv blevet en del af problemet.

Ifølge de lovbestemte frister må der højst gå ti dage, fra Familieretshuset modtager en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær, til forældrene får en mødeindkaldelse.

B.T. kan imidlertid i dag fortælle, at ventetiden er helt op mod 13-14 uger.

Det betyder, at der er forældre, der – når man lægger ventetiden fra det tidligere system oven i – må vente et halvt år på en løsning af deres skilsmissekonflikter.

Konsekvenserne af det kan Martin Corlin berette om. Han er i den ulykkelige situation, at han ikke har set sine to drenge i 140 dage.

Corlin er ikke alene. Familieadvokater kender til flere sager, hvor forældrene venter i op til seks måneder uden at kunne se deres børn.

Enhver, der har prøvet at savne sit barn, kan sætte sig ind i, hvor frygteligt det er, at ventetiden er blevet så lang i disse sager.

Hensigten i den nye skilsmisselov var at beskytte børnene i skilsmisseprocessen. Men det er ikke i skilsmissebørnenes interesse, at forældrenes konflikter ender i syltekrukker.

Sagsbehandlingstiden i Familieretshuset må og skal ned. Børn skal ikke vente unødigt længe på, at forbitrede forældre får løst deres konflikter.