Den danske slingrekurs i konfrontationen med coronavirus har afstedkommet en hidtil uset nedlukning af vores samfund.

Beslutningen blev truffet ud fra et forsigtighedsprincip på et kaotisk tidspunkt, hvor det var vanskeligt at få en klar fornemmelse af, hvordan man som samfund skulle håndtere det forestående udbrud af smitte.

Om det var den helt rigtige beslutning at lukke samfundet så voldsomt ned er endnu for tidligt at sige.

Det kan meget vel have hjulpet til med at bremse udbredelsen af smitte, men om det også vil være den rette strategi på den anden side af påske er yderst tvivlsomt.

Det er allerede dokumenteret, at de danske sundhedsmyndigheder i vid udstrækning har ignoreret WHO's anbefalinger om at forfølge en aggressiv teststrategi.

Samtidig med nedlukningen af samfundet gik man nemlig i Danmark fra en strategi om efter bedste evne at inddæmme corona-smitte med test og efterfølgende isolation af de smittede til at afbøde effekten og udbredelsen af den.

Med det, man ved nu, ser det imidlertid ud til, at den nuværende danske strategi blot vil forlænge krisen og skubbe bølgen af smittede ud i fremtiden.

Erfaringerne fra andre lande, hvor man er lykkedes med at vende udviklingen, viser, at det er den strategi, som WHO anbefaler, der virker bedst. Strategien, hvor man tester bredt, opsporer de smittede og isolerer dem fra alle andre.

Undervejs i forløbet har både sundhedsminister Magnus Heunicke og direktør hos Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, været vævende i kommunikationen om Danmarks strategi i forhold til tests.

På trods af de meget klare anbefalinger fra WHO kunne man på onsdagens pressemøde høre Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen forklare, at man fortsat ville vurdere WHO's anbefalinger i forhold til det danske sundhedsvæsen.

Man har med andre ord tænkt sig at forholde sig kritisk til retningslinjerne fra WHO.

“Vi kigger på det,” sagde Probst og fortsatte: “man skal tage nogle forbehold for WHO's anbefalinger, som er meget rammesættende. Sundhedssystemet i Danmark er anderledes end andre steder.”

Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at stolthed og stædighed spiller en uheldig rolle.

Men nu er der brug for klarhed - og en vej frem for Danmark. Der er brug for, at vi lytter til de klogeste.

Universitetslaboratorier og private virksomheder har bedyret, at de på kort tid kan hjælpe med at teste for coronavirus.

På Færøerne og i Norge har man lynhurtigt omstillet fødevarelaboratorier, der ellers tester for virus i fisk, til at teste for coronavirus hos mennesker.

Heunicke og Brostrøm må bide al skam i sig, lytte fuldt og helt til de førende eksperter og give et anerkendende albuestød til alle dem, der står klar til at hjælpe med at teste.