I den forgangne uge er der sket tre ting, som for mig indvarsler en ny bevidsthed i forståelsen af de skadelige konsekvenser, som den usunde og ukritiske digitalisering har medført for os alle.

Det første, der skete, var lanceringen af en officiel britisk rapport, der i et sjældent utilsløret kritisk sprog kaldte Facebook for en 'digital gangster', som ikke skyede nogen midler i deres måde at drive virksomhed på.

En aktør, der tilbageholdt informationer, ukritisk solgte personlige oplysninger til tredjepart og i det hele taget virkede pænt ligeglade med sine brugere.

Det næste var en historie om den Google-ejede videotjeneste YouTube, hvor det kom frem, at pædofile øjensynligt gennem flere år havde misbrugt kommentarsporene i videoer af uskyldigt legende børn til at dele tidskoder fra videoerne, for hvornår børnenes undertøj var synligt, eller hvornår de stod i bestemte positioner, der kunne tolkes seksuelt mv.

Endelig var det også i sidste uge, hvor jeg deltog på første møde i DJØF's nyligt nedsatte TechDK-kommission sammen med nogle af landets skarpeste og dygtigste mennesker.

Målet er at sætte fokus på nogle af de problemstillinger, som er opstået som følge af, at tech-giganternes magt og indflydelse er vokset os over hovedet. Debatten ved dette møde bar tydeligt præg af, at der ikke længere hersker tvivl om, at der findes massive problemer, som kræver et gennemtænkt og gennemarbejdet modsvar, før vi kan begynde at beskytte os selv.

Sagen i al sin enkelhed er jo efterhånden, at vi alle lever et liv fyldt med massive mængder af 'digital forurening', hvilket er min betegnelse for de skadelige konsekvenser, som tech-brug kan medføre for det enkelte individ.

En forurening, der viser sig dels i form af det enorme opmærksomhedstab, som digitale distraktioner medfører og dels i form af de usunde vaner, som vi udvikler i omgangen med vores smartphones.

Som læge er mit håb, at det Center for Digital Sundhed, som jeg var idemand til sidste år, og som efter planen nu er blevet forankret i Sundhedsstyrelsen, kan blive det organ, der bidrager positivt til den danske digitale folkesundhed og modvirker digital forurening.

Jeg håber særligt, at centeret vil kunne komme med forskningsbaserede råd om sund brug af teknologi på samme måde, som vi i dag oplyses om kost, rygning, alkohol, motion og andre livsstilfaktorer, som har konsekvenser for vores helbred.

Noget siger mig dog, at indsatsen for den digitale folkesundhed kommer til at kræve langt mere, end vi tror. Eftersom tech-udviklingen i dag drives af firmaer, som har milliardstore omsætninger, der modsvarer Italiens BNP (!) – så kan vi næppe nøjes med at sætte vores lid alene til en offentlig instans med et budget på 10 millioner kroner over fire år.

Jeg mener, at et effektivt værn om 'familien Danmarks' mentale sundhed og sammenhængskraft vil kræve en fælles indsats på alle niveauer i samfundet:

Folketinget, der kraftigt bør overveje politisk regulering af tech-giganterne.

Virksomhederne, der målrettet bør arbejde med at skabe sundere digitale vaner.

Institutionerne, der bør skabe distraktionsfrie læringsrum.

Foreningslivet, der i endnu højere grad skal lykkes med at tilbyde udviklende menneskelige fællesskaber som alternativ til de digitale platforme, der ofte bare prøver at sælge 'relationer på dåse' eller kolde 'Klik en ven'-løsninger.

Familierne, hvor man hver dag bør skabe rum, rammer og ritualer, der igen kan få relationerne til at gro. Fremfor blot at ende som familier, der lever sammen - hver for sig.

Først når denne udvikling sker alle steder samtidigt, vil vores børn opleve at vokse op i en kultur, der sætter mennesker højere end maskiner, og hvor vi ikke længere bliver styret af digitale gangstere eller medieplatforme, der enten ikke vil eller kan beskytte vores børn fra at ende som varer på digitale kødmarkeder.

Lyder det ikke som et Danmark, du hellere ville leve i?