Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er nu parat til at give dispensation og dermed opholdstilladelse til børn fra dansk-udenlandske familier, hvis børnene allerede er blevet eller står til at blive udvist af Danmark på et 'åbenlyst urimeligt' grundlag.

Det siger han til B.T. som følge af den lange række af mindreåriges udvisningssager, som her i spalterne er blevet beskrevet og dokumenteret den seneste tid.

»Som lovgivere vil vi være parat til at give ministeren mulighed for at dispensere fra de generelle regler i nogle sager, hvor det resultat, man ellers ville nå frem til, virker helt forkert,« fastslår han. Og uddyber:

»Jeg synes som rigtig mange andre danskere, at det kan virke mærkeligt, at der er børn, der ser ud til at begå sig fint, og som får prædikatet, at de ikke er mulige at integrere i Danmark og derfor bliver udvist. Jeg kender jo ikke den fulde baggrund i sådanne enkeltsager, men det er klart, at vi er parat til at se på muligheden for for eksempel at give ministeren en dispensationsmulighed, når der er nogle helt vilde eksempler, hvor tingene skejer ud i forhold til, hvad der virker logisk og rimeligt. Så vil der være mulighed for at give en opholdstilladelse,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Gælder det også de sager, hvor der er børn, som allerede er udvist af Danmark?

»Det diskuterer vi gerne med regeringen, om det er sådan, det kan gøres,« siger han.

Dansk Folkepartis leder vil nu gå til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for at drøfte muligheden for dispensation fra de stramme regler, som han helt generelt mener skal opretholdes. Men som han altså samtidig mener helt specifikt skal lempes, så loven ikke uforvarende kommer til at ramme nogle ulykkelige og frustrerede mennesker, den ikke var tiltænkt.

Hvor meget vil du sætte ind på det her?

»Det er en god idé, at vi kigger på det. For det er selvfølgelig også afgørende for befolkningens generelle opbakning til den stramme udlændingepolitik, at hvis der kommer eksempler frem, som for mange virker åbenlyst urimelige, så skal vi politikere også være parat til at se på, om vi kan finde en vej igennem, hvor vi på den ene side holder fast i de stramme regler og på den anden side giver en dispensationsmulighed, altså en ventil, i forhold til nogle konkrete sager,« siger han.

Hidtil har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg ikke villet forholde sig konkret til de mange sager, som B.T. har dokumenteret, og som betyder, at der netop nu sidder en række mindreårige børn af dansk-udenlandske familier i udlandet og afventer deres skæbne.

Bortset fra sagen om thailandsk fødte Mint, om hvem Støjberg til B.T. har udtalt, at den 13-årige pige ikke skal regne med, at hendes sag vil kunne genoptages. Og - såfremt der vil ske en lovændring - vil det kun virke fremadrettet.

Men den holdning kan hun altså nu komme til at revidere med udmeldingen fra DF's partiformand.

Vil I arbejde for det her med det samme - altså nu?

»Ja, vi meddeler det her til udlændingeministeren og dermed regeringen. Og så er det op til regeringen, om de er parat til at tage en diskussion med os om, hvordan det skal skrues sammen. Når det er den her måde, vi mener, det skal gribes an på, er det, fordi vi ikke ønsker at skabe tvivl om den stramme udlændingepolitik. Vi ønsker ikke, at man generelt laver om på reglerne, men vi anerkender, at der kan være nogle enkeltsager, hvor tingene virker så mystiske i den måde, de bliver endeligt afgjort på, at der er behov for, at der vil kunne gives en dispensation,« siger Kristian Thulesen Dahl.