Når Jes Dorphs stævning af advokat Yvonne Frederiksen med al sandsynlighed skal for retten, bliver det med et nyt vidne i sagen, der skal kaste lys over den advokatundersøgelse, der endte med at ligge til grund for tv-værtens fyring fra TV 2. 

Det er hans tidligere sambo og kollega, tv-vært Rasmus Tantholdt, der har svaret på spørgsmål om en episode mellem Jes Dorph og Therese Philipsen i forbindelse med stævningen. 

Therese Philipsens udlægning af sit tidligere forhold til tv-værten, mens hun var praktikant, ledte til, at advokaten konkluderede, at hun havde været udsat for en krænkende oplevelse. 

Det var advokatundersøgelsen, der blev lagt til grund for tv-værtens fyring fra kanalen. 

Men nu håber advokat for Jes Dorph, Julie Stage, at Rasmus Tantholdts vidnesbyrd fra en bestemt aften, da han boede sammen med Jes Dorph i Odense, kan give nuancer til forholdet mellem de to. 

Rasmus Tantholdt blev ifølge Jes Dorphs advokat ikke hørt i forbindelse med advokatundersøgelsen på TV 2.

Derfor er han nu et af 12 nye vidner, som advokaten har indkaldt i stævningen af Yvonne Frederiksen. 

Ifølge stævningen har Rasmus Tantholdt forklaret, at Therese Philipsen opsøgte lejligheden, hvor de to boede sammen, og ønskede at se Jes Dorph.

Det ønskede tv-værten ikke, og Rasmus Tantholdt har i stævningen forklaret, at han åbnede vinduet og forklarede en 'ulykkelig' Therese Philipsen, at Jes Dorph ikke ville se hende. 

Efterfølgende skulle Jes Dorph, ifølge Rasmus Tantholdt, have fortalt ham, at det ikke gik mellem de to længere, og at han havde gjort det forbi. 

Jes Dorph-Petersens retssag er endnu ikke berammet. 
Jes Dorph-Petersens retssag er endnu ikke berammet.  Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

Til B.T. fortæller Rasmus Tantholdt, at han ingen dagsorden har med sin udtalelse i stævningen, men har svaret på de spørgsmål, advokaten har stillet ham. 

»Hvis en advokat beder mig om at vidne, så føler jeg mig forpligtiget til at stille op, uanset om sagen handler om et trafikuheld eller andet. Derfor har jeg svaret på spørgsmål fra en advokat, der kontaktede mig. Jeg har ingen dagsorden med mit vidneudsagn, og jeg har ingen viden om eller holdning til, om Jes Dorph har begået overgreb eller ej. Jeg var ikke til stede,« lyder det. 

Han har ikke yderligere kommentarer til stævningen fra Jes Dorph. 

Jes Dorph og hans advokat mener, at Norrbom Vinding, der stod for undersøgelsen, har udvist »groft ansvarspådragende adfærd« i undersøgelsen af et indberettet overgreb mod daværende TV 2-praktikant Therese Philipsen. 

Advokat Yvonne Frederiksen afkræves en erstatning på i alt 1.639.508 kroner til Jes Dorph-Petersen for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og psykologbistand.

B.T. har været i kontakt med Jes Dorph, der ikke ønsker at udtale sig, mens sagen står på.