Den kontroversielle danske digter har under sit besøg i Palæstina oplevet, hvordan folk selv definerer deres forhold til islam. Det kan de danske muslimer lære af, siger han.

Yahya Hassan vil nu gerne rive sig helt fri af de grupper, der har forsøgt at omklamre ham efter udgivelsen af sine voldsomme og kritiske digte fra en danskpalæstinensisk muslimsk opvækst med vold og undertrykkelse flettet ind i tomme religiøse dogmer. Det skriver Berlingske.

»Jeg ved udmærket, at ikke alle muslimer er kriminelle og voldelige. Det ville være absurd at sige. Det er ikke et islamkritisk ærinde som sådan, jeg er ude i. Min kritik er snarere en religionskritik. De ting, jeg kritiserer islam for: Religiøs indoktrinering, uforsonlighed og patent på sandheden er basale ting, der er til at finde i alle religioner,« siger Yahya Hassan ifølge b.dk.

Han er netop vendt tilbage til Danmark efter for første gang at have været på besøg i Palæstina. Her er den unge danske digter stødt på palæstinensiske værdier baseret på historie, kultur og litteratur, som han i høj grad savner i Danmark.

Han mener, at dansk-palæstinensere og muslimer bør tage ved lære af de muslimer, der lever med islam i stedet for, at islam er selve livet ud fra et dogmatisk regelsæt, man ikke kan stille spørgsmål ved.

»Ligesom i Danmark, hvor den almindelige religion er kristendom, så kommer jeg til et land, hvor den almindelige religion er islam. Selvfølgelig kan man også pege på nogle ting her, men det er jo mere afslappet, fordi folk definerer sig selv og danner deres holdninger til religion på forskellig vis alt efter, om de er universitetsuddannede eller kommer fra en flygtningelejr eller en fattig landsby,« siger Yahya Hassan.

»Når man kæmper for at bevare sin identitet, som muslimerne gør i Danmark, er det blevet til, at de ikke tør sige noget, fordi de er bange for at blive stemplet af deres familie, omgangskreds og muslimske venner som nogle, der taler Dansk Folkeparti efter munden. I dag er der rigtig mange muslimer, som er vrede på Ahmed Akkari efter hans omvendelse ovenpå Muhammed-sagen. Nogle betragter ham som en forræder, mens andre ressourcestærke muslimer kræver en undskyldning og mener, at han har været skyld i, at mange danskere har en dårlig opfattelse af islam og muslimer, hvilket jeg slet ikke er uenig i. Jeg spørger bare, hvorfor de ikke stillede sig op dengang.«.

Yahya Hassan siger, at nuancerne blev skubbet i baggrunden under lanceringen af hans digtsamling, hvor hans udtalelser blev trukket skarpt op for at få gennemslagskraft.

Det har givet nye argumenter til islamkritiske grupper i Danmark, og det har ført til alvorlige trusler mod ham selv fra nogle kredse i det muslimske miljø.

»Før i tiden var det her et lokalt og familiært ærinde, som vedrørte mig selv og min omgangskreds. Så er det gået hen og blevet en offentlig begivenhed, og så bliver reaktionerne voldsommere. Men jeg har skrevet om, hvad jeg har oplevet, og jeg vil slet ikke lade mig styre af, hvordan folk bruger mine bøger. Det kan kun være læsernes eget ansvar,« siger han.

Yahya Hassan afviser, at han med sit ønske om at nuancere også bøjer sig for truslerne og kritikken i det dansk-muslimske miljø.

»For mig er litteraturen det sted, hvor jeg taler om tingene, sådan som de er for mig. Mine digte er det sted, hvor jeg er ærlig, og det vil det også være fremover. I nogles øjne vil jeg nok fortsat bare være en forræder og en vantro.«.