Der er pumpet 58 millioner ind Vollsmose siden 2008, mens problemerne bare er fortsat.

Med en millionindsprøjtning på 58 millioner kroner siden 2008, der er brugt til bl.a. gratis fester, busser og kulturelle tilbud, kan Vollsmose nu kalde sig Danmarks dyreste ghetto.  

Men trods de mange penge er det ikke lykkedes at fastholde flere etniske danskere i området, idet 70 pct af beboerne stadig har anden etnisk herkomst end dansk. Antallet af indbrud er i perioden steget fra 108 til 188 tilfælde.

LÆS OGSÅ:

Som B.T. de seneste uger har afdækket, så flytter mange etniske danskere nu fra området, fordi de føler sig udsat for en hetz. En hetz, der ifølge en anonym betjent, betyder at ni ud af ti indbrud i området nu rettes mod etniske danskere. En hetz, hvor folk, der går til politiet, bliver skudt mod og hvor alene det  kan medføre bilafbrænding og trusler. 

Udviklingen sker til trods for at Vollsmose i 2008 fik bevilget 58.482.281 kr til en fire-årig Helhedsplan fra området. Et beløb, der gør helhedsplanen til Danmarks dyreste blandt de almennyttige boligområder. Pengene kommer fra Landsbyggefonden, de lokale boligforeninger samt fra Odense Kommune.

Byrådspolitikerne i Odense har foreløbig nikket ja til at deltage i en ny fire-årig helhedsplan. Denne gang forsøger man sig med en check på 40 millioner kroner.

Her kan du se, hvad ghetto-millionerne præcis er gået til:
 
 Gratis bus og koncerter – 2.844.402 kr.
Der er oprettet en ekstra pulje med penge til nye ideer der skulle opstå løbende. Pengene er bl.a. gået til en gratis bus i området, jobrådgivning, et sangkor, fester og koncerter. 

Coaching – 280.250 kr
Gennem det såkaldte ABCD-projekt forsøger man at få beboerne til selv at se deres egne kvalifikationer, altså en slags coaching.  

Konsulenter – 6.040.692 kr
Tre beboerkonsulenter, heriblandt tidligere folketingspolitiker Asmaa Abdol Hamid, er blevet ansat til at holde styr på de mange projekter der er gang i bydelen  

Projekt-styring – 1.213.758 kr 
Der er så mange foreninger og netværk i Vollsmose, at man har valgt at lave et overordnet at netværk til at holde styr på dem. 

Bedre image – 11.421.411 kr 
Ved oprettelsen af en mediehus, der udgiver egen ugeavis, er visionen at skabe en positiv identitet ved at bo i Vollsmose. Historierne skal her handle meget om det positive, oplyser mediehuset. 

Flerkulturelle tilbud – 3.339.673 kr 
Det blev i 2007 vurderet at unge med flerkulturel baggrund manglede kulturelle tilbud. Derfor har man nu oprettet et kulturhus i området  

Praktik – 2.000.000 kr 
For at få flere i arbejde har man forsøgt at aktivere folk gennem en praktikordning med en lokal varmemester. En beboer har efterfølgende fået fast job som følge af ordningen.  

Markedsføring – 4.385.000 kr 
Ved hjælp af markedsføring håber man på at kunne tiltrække på uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til bydelen  

Drift – 9.596.542 kr 
Disse penge går til driften af områdets ni boligforeninger og tre boligorganisationer. Millionerne går bl.a. til efteruddannelse, maskinindkøb, bekæmpelse af hærværk og længere åbningstid på genbrugspladser. 

Administration – 3.821.641 kr. 
Selve planen har også kostet millioner at søsætte. Det skyldes at man fik et konsulentfirma til det, og at der efterfølgende skal færes regnskab med hvad skattekronerne går til. 

Oprydning – 2.500.000 kr.
Pengene i Projekt Unge Team går primært til lønnen til de unge, der er ansat til at fjerne skrald og affald, der ligger og flyder i bydelen. 

Miljø-oplysning – 1.415.866 kr 
Dette projekt går ud på at uddanne beboere til at forstå hvordan man håndterer affald samt hvordan man sparer vand, varme og el. 35 indvandrer-kvinder har foreløbigt gennemgået uddannelsen. 

Morgenvækning – 1.593.969 kr.
For at mindske fraværet på skolerne i området, har man oprettet Projekt Vækkeur. Nu ringer skolelærerne hver morgen hjem til de elever, der ikke er mødt. 

Rollemodeller – 1.860.853 kr.
Unge2Unge er at projekt, der har til formål at få de velfungerende unge til at hjælpe andre unge med at få et fritidsjob og lignende. 

Byfest – 1.630.963 kr 
Disse penge er afsat til den årlige byfest i området. I 2011 optrådte bl.a. Julie Berthelsen, Johnson og rapperen U$O mens værterne var Robert Hansen og Camilla Ottesen. 

Koordinering – 2.435.111 kr. 
For at sikre maksimalt samarbejde mellem de mange har prjoekter har man ansat en særskilt konsulent for at være tovholder imellem disse. 

Gade-arbejde – 1.491.500 kr. 
For at nå de unge, der hænger på gaden, har man medarbejdere til at gå rundt og oplyse dem og bydelens forskellige tilbud. 

Evaluering – 610.645 kr. 
Som en del af helhedsplanen har man afsat lidt over en halv million kroner til at evaluere, hvordan det så er gået.

Samlet regning 58.482.279 kr. 

Kilde: Mediehuset Vollsmose