Sygemeldt plejepersonale risikerer at få uretmæssig afslag på ansøgninger om erstatning for vold på arbejdet, fordi Erstatningsnævnet har ændret praksis.

Flere lærere, pædagoger og sosu-assistenter, der er blevet udsat for vold på arbejdet, risikerer at få deres ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste afvist af Erstatningsnævnet. Det sker som følge af en teknikalitet, som de ifølge kritikere ikke har haft en chance for at vide besked om, skriver Information.

I 2014 ændrede Erstatningsnævnet praksis for at behandle erstatningssager, så plejepersonale nu skal politianmelde voldsepisoden inden for 72 timer - ellers kan de ikke få erstatning. Men først 23. juni 2015 oplyste nævnet om praksisændringen i sin årsrapport.

Nævnet har i mellemtiden i mindst et år afvist at give erstatning til plejere, som ikke har vidst, at de skulle have foretaget en politianmeldelse inden for tre døgn.

Og det holder ikke, fastslår Gitte Møller Iversen, der er leder af KLA Personskade, som behandler flere sager om plejepersonale, der har fået afvist erstatning.

Hun forklarer, at det i næsten 30 år har været kutyme, at plejepersonale har fået dispensation for ikke at anmelde voldssager til politiet af pædagogiske hensyn. Hun mener, at Erstatningsnævnet har ændret reglerne i ly af natten, og at det er dybt uprofessionelt, at de ikke har varslet om denne praksisændring før.

Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret, vurderer, at Erstatningsnævnet kan have handlet i strid med god forvaltningsskik ved ikke at oplyse om den ændrede praksis i et helt år.

Nævnets formand, landsdommer Michael Lerche, erkender, at man først i 2015 oplyste om praksisændring, men mener ikke, at Erstatningsnævnet har handlet i strid med god forvaltningsskik.

»Det har vi ikke, for vi følger loven fuldstændig, som den står. Indtil 2014 har vi jo ikke sagt, vi altid dispenserer fra kravet om politianmeldelse. Vi har aldrig sagt andet, end at vi som regel dispenserer. Med ændringen i 2014 er der tale om en skærpelse af den praksis, og at vi vil have klarlagt, hvilke pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, der ligger til grund for at dispensere,« siger han til Information.