Efter klager fra naboer og brandvæsnet i Københavns Kommune har Københavns Voksenuddannelsescentre (KVUC) ansat vagter, der skal sikre, at studerende og lærere hverken ryger eller parkerer cykler ulovligt foran skolens område.

Målet er at undgå, at folk samler sig i klumper foran skolerne, så der er plads til at komme forbi.

- Vi har prøvet at imødekomme folk, men jeg kan godt forstå, der er elever og lærere, der bliver sure over det, fordi de føler, at de selv er i stand til at træffe beslutningen, om de vil ryge eller ej, siger Poul-Erik Pedersen, chef for teknologi og bygninger hos KVUC.

For dyre at beholde

De fire vagter, der er ansat, koster 100.000 kroner om ugen. Regningen betales af KVUC, som hører under staten. Vagterne er dog for dyre til, at KVUC kan beholde dem. Derfor vil der efter næste uge igen være mulighed for at se pulsende studerende og lærere ude foran voksenuddannelsescentrene i København. Men selv om det bliver et kort visit for vagterne, er pengene givet godt ud, mener Poul-Erik Pedersen.

Læs også: Togstationer uden rygeforbud: Her må togpassagerer stadig pulse løs

- Det er lidt kedeligt, vi skal bruge penge på det, men alternativet er, at vi skulle lukke skolen, fordi vi ikke kan imødekomme krav fra rygeloven og brandvæsenet. Så på den måde er pengene givet godt ud.

I tilfælde af brand mener brandvæsenet, det er umuligt at komme forbi den store flok rygende elever, der fylder på gaderne. Problemet er specielt stort ved Sankt Petri Passage, hvor gaderne er meget smalle.

Rygeloven blev skabt for at forhindre, at folk bliver udsat for passiv rygning. KVUC frygter derfor, at de mange elever, der fylder på gaderne for uddannelsen, vil gøre det umuligt for forbipasserende at undgå passiv rygning. Derfor har uddannelsen investeret i bænke og rygegårde, så eleverne har andre steder at ryge. 

Uheldige episoder

Vagterne har kun mulighed for at give advarsler til elever og lærere, hvis de ikke adlyder. Og hvis det sker igen, kan de blive bortvist. Men selv om vagterne holder området foran skolen skodfrit, har de ikke kun været et drømmekøb.

- Vi har haft nogle uheldige episoder med vagterne, fordi de har irettesat fodgængere, der er gået forbi. Det er selvfølgelig ikke vagternes opgave, og det har de også fået at vide, siger Poul-Erik Pedersen.


FAKTA:
  • Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) har ansat fire vagter
  • De er ansat for tre uger, hvor næste uge bliver den sidste
  • De patruljerer kl. 7.30-15.30
  • Vagterne koster 100.000 kroner om ugen