Nyttejob, sanktioner og aktiveringskrav er den helt forkerte tilgang, hvis man gerne vil have udsatte og arbejdsløse i job. Tværtimod betaler det sig at stille midler til rådighed uden krav om modydelser.

Det skriver Ebbe Lauridsen, bestyrelsesmedlem i organisationen BIEN, som kæmper for borgerløn i et debatindlæg i Information. Idéen er ikke grebet ud af det blå. Ebbe Lauridsen trækker på flere rapporter fra OECD, som dokumenterer, at et økonomisk sikkerhedsnet uden modkrav er en god forretning for samfundet.

Han henviser blandt andet til et projekt i London, hvor 15 hjemløse hver fik et budget på 3.000 pund (lidt over 27.000 kroner red.) uden betingelser. Hver deltager havde sine egne idéer til, hvordan pengene bedst blev brugt, men ingen spildte pengene på alkohol, stoffer eller spil. Året efter havde 11 af de hjemløse tag over hovedet,  var under uddannelse, i behandling for misbrug eller lignende. Prisen på 50.000 pund om året inklusive løn til socialarbejderen var kun ca. en syvendedel af de ressourcer, man sædvanligvis brugte på de hjemløse i form af politi, retsvæsen, sundhedstjenester osv.

Læs selv konklusionerne i rapporten her.

Også i en anden del af verden, nemlig i Kenya, har metoden vist sig effektiv. I 2008 fik alle voksne i en lille landsby i den vestlige del af landet uden betingelser tilbudt et beløb på to gange 500 dollar, skriver Ebbe Lauridsen. En sum som svarede til næsten et helt års løn. Pengene kom fra organisationen GiveDirectle, og gav mange familier mulighed for en helt ny start. Folk i landsbyen startede nye virksomheder op og fik renoveret deres boliger. Bernard Omandi var en af modtagerne. Han havde hidtil levet som daglejer med en løn på omkring to dollar om dagen. Han brugte sine penge på en motorcykel, som han brugte til taxikørsel. Pludselig tjente han i stedet mellem seks og ni dollar om dagen.

Ebbe Lauridsen mener erfaringerne viser, at grundtanken om en ubetinget basisindkomst også vil være en fordel i Danmark. Den nuværende debat om aktivering, kontrol og sanktioner virker stik mod hensigten. Folk bliver klienter, mister grebet om deres tilværelse og bliver tilskuere i stedet for aktører i deres eget liv, argumenterer han i sit debatindlæg.

Derfor opfordrer Ebbe Lauridsen til, at vi hurtigst muligt tester idéen herhjemme, så man får erfaringer med, hvordan det påvirker arbejdslyst og initiativ, hvis den ledige selv træffer beslutningerne vedrørende jobsøgning, virksomhedspraktik og deltagelse i kurser.