Risikoen for vanrøgt af dyr i landbruget stiger i takt med dårlig økonomi og sociale problemer i stuehuset, viser en ny rapport. Udsatte landmænd skal have hjælp, hvis antallet af dyreværnssager skal ned, lyder det fra ekspert.

I de seneste år har der været flere sager om vanrøgt af dyr i landbruget. Nu viser en ny rapport foretaget af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at det ofte er tegn på social krise i familielivet, når landmænd enten overtræder dyreværnsloven eller decideret vanrøgter deres dyr. Særligt økonomiske problemer kan føre til svigtende dyrevelfærd på gården.

- Landbruget har undergået store forandringer i de seneste generationer, men det er stadig en livsstil med særlige normer og traditioner, hvor arbejdsliv og privatliv er tæt forbundet, siger ph.d.-studerende Stefan Bastholm Andrade, som har udarbejdet rapporten, hvor bliver sat fokus på sammenhængen mellem dyreværnssager og sociale forhold hos danske landmænd.

Analysen viser, at problemer i stalden ofte hænger sammen med problemer i stuehuset, herunder dårlig økonomi og sociale problemer som for eksempel sygdom i familien. Samtidig får bøder for overtrædelser af dyreværnsloven sjældent landmændene til at forlade erhvervet, og generelt stiger risikoen for yderligere overtrædelser, hvis man inden for de seneste fem år har haft dyreværnssager på halsen.

Ifølge Stefan Bastholm Andrade bør man i højere grad hjælpe de udsatte landmænd, hvis man i fremtiden vil undgå sager om vanrøgt af dyr.

- Det er nødvendigt at anerkende de normer og hjælpe de udsatte landmænd til at forbedre deres sociale forhold, hvis man vil nedbringe antallet af dyreværnssager, siger han.

Rapporten understreger imidlertid, at problemet overordnet set er begrænset, da der i perioden mellem 2000 til 2008 har været under 350 årlige sager om brud på dyreværnsloven, heraf kun få af alvorlig karakter, blandt de i alt 40.000 landbrugsbedrifter i Danmark.

SFI har foretaget undersøgelsen for Fødevarestyrelsen som et led i forebyggelsesindsatsen overfor dyreværnssager i landbruget.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.